Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
2019
 
NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH  w terminie  18.04.2019r. dom 30.04.2019r. W związku z ogłoszonymi w terminie od 06.05.2019 do 21.05.2019 naborami wniosków nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych.
 
»
 
 
NABORY WNIOSKÓW Informujemy, że 18.04.2019 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłosił nabory wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać w terminie od 06.05.2019 do 21.05.2019
 
»
 
 
ŻYCZENIA WIELKANOCNE
 
»
 
 
BIURO NIECZYNNE - z powodu braku prądu, w dniu jutrzejszym 16.04.2019 (wtorek) biuro będzie nieczynne.
 
»
 
 
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KOZINIEC CENTRUM zaprasza do udziału w Ekologiczno-kulinarnym quizie dla dzieci. 
 
»
 
 
PODSUMOWANIE TRZECH PROJEKTÓW realizowanych w ramach projektu grantowego pt. „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych”.
 
 
»
 
 
REGULAMIN KONKURSU "Legendy związane z przysiółkami wsi Leśnicy". Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Mieszkańców i Sympatyków Wsi Leśnica, w ramach projektu grantowego "W poszukiwaniu naszej historii -organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowymi miejscowości Leśnica".
 
 
»
 
 
WYNIKI KONKURSU LGD "GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW" W dniach od 18.02.2019r. do 04.03.2019 r. przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” przeprowadzony został Konkurs  na realizację przedsięwzięć promocyjnych i aktywizujących mieszkańców LGD "Gościniec 4 żywiołów”. Konkurs skierowany był do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD Gościniec 4 Żywiołów, które podjęły chęć organizacji przedsięwzięć promocyjnych i aktywizujących mieszkańców LGD. W ramach konkursu do biura LGD wpłynęło łącznie 19 zgłoszeń.
 
 
»
 
 
CHCESZ OTWORZYĆ LUB ROZWINĄĆ FIRMĘ ? Pozyskaj dofinansowanie w LGD Gościniec 4 Żywiołów!

 
»
 
 
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO DORADCZE LGD Gościniec 4 Żywiołów zaprasza na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się 28.03.2019 roku (czwartek) o godz. 16:00 w biurze LGD Gościniec 4 Żywiołów w Zakrzowie.
 
»