Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ankieta moniturująca
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Zarząd Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” informuje, iż  dnia 20.09.2011 r.  Walne Zebranie Członków wprowadziło zmiany do LSR, które dotyczą beneficjentów, dokładnego monitorowania i sprawozdawczości związanej z realizacją projektów sfinansowanych przez LGD.

Zgodnie z obowiązującymi zapisami w LSR beneficjent, który złożył wniosek o przyznanie pomocy za pośrednictwem LGD "Gościniec 4 żywiołów" zostaje zobowiązany do złożenia ostatecznej wersji sprawozdania końcowego z realizacji operacji, będącego kopią sprawozdania składanego do Urzędu Marszałkowskiego w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma określającego zlecenie płatności ostatecznej.


Do sprawozdania powinien być również dołączony:

  1. materiał zdjęciowy - 10-15 zdjęć w formacie umożliwiającym wykorzystanie zdjęć do publikacji wraz ze stosownym oświadczeniem o przekazaniu praw do w/w materiału zdjęciowego.
  2. filmy lub inne dobra materialne powstałe w trakcie realizacji projektu wraz ze stosownym oświadczeniem o przekazaniu praw do w/w materiału zdjęciowego.

Ankieta_monitorujaca - pobierz plik

Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich - pobierz plik