Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PUNKTY KONSULTACYJNE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Punkty konsultacyjne na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Informujemy, iż są  kontynuowane dyżury  doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zapraszamy mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do skorzystania z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów w każdą środę  od 14:00 do 15:00.
 

Zapraszamy również do  indywidualnego doradztwa ws. planowanych naborów,  konsultacji opracowywanych przez beneficjentów wniosków oraz weryfikacji koniecznych załączników.

Kontakt:
lgd.gosciniec@gmail.com,  Tel. 33/843 62 18


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! Od sierpnia 2017 r. uległy zmianie miejsca i ilość punktów konsultacyjnych. Obecnie funkcjonują dwa punkty konsultacyjne: w Gminie Stryszów w biurze LGD w Zakrzowie oraz w Gminie Mucharz w budynku Urzędu Gminy.

Informujemy, iż w 2017 roku są  kontynuowane dyżury  doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Zapraszamy mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do skorzystania z doradztwa w bezpłatnych punktach konsultacyjnych na terenie LGD.

UWAGA! Od sierpnia 2017 r. uległy zmianie miejsca i ilość punktów konsultacyjnych. Obecnie funkcjonują dwa punkty konsultacyjne: w Gminie Stryszów w biurze LGD w Zakrzowie oraz w Gminie Mucharz w budynku Urzędu Gminy.

UWAGA! W związku z zmianą w LSR z dnia 02.10.2017 r. punkt konsultacyjny w Mucharzu od października 2017 r. jest nieczynny.

Punkty będą otwarte w zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.

Gmina

Dzień

Godziny otwarcia

Miejsce

1

Gmina Mucharz

03, 10, 17, 24, 31 styczeń

7 ,14, 21, 28 luty

7, 14, 21, 28 marzec

4, 11, 18, 25 kwiecień

9, 16, 23, 30 maj

6, 13, 20, 27 czerwiec

4, 11, 18, 25 lipiec

1, 8, 15, 22, 29 sierpień

5, 12, 19, 26 wrzesień

od 15:00

do 16:00

Budynek Urzędu Gminy

Punkt zamknięty

2 Gmina Stryszów

2, 9, 16, 23, 30 sierpień

6, 13, 20, 27 wrzesień

4, 11,18, 25 październik

8, 15, 22, 29 listopad

6, 13, 20,27 grudzień

od 14:00

do 15:00

Biuro LGD "Gościniec 4 żywiołów", 34-145 Zakrzów 175

3

Gmina Stryszów

04, 11, 18, 25 styczeń

1, 8, 15, 22  luty

1, 8, 15, 22, 29 marzec

5, 12, 19, 26 kwiecień

10, 17, 24, 31 maj

7, 14, 21, 28 czerwiec

5, 12, 19, 26 lipiec

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy - Sala Sesyjna

Punkt zamknięty

4

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

04, 11, 18, 25 styczeń

1, 8, 15, 22  luty

1, 8, 15, 22, 29 marzec

5, 12, 19, 26 kwiecień

10, 17, 24, 31 maj

7, 14, 21, 28 czerwiec

5, 12, 19, 26  lipiec

od 15:00

do 16:00

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Punkt zamknięty

Doradztwo świadczone w punktach konsultacyjnych jest bezpłatne.

W razie dużej ilości chętnych osób godziny doradztwa w danym dniu mogą zostać wydłużone zgodnie
z zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość umówienia się na inny dzień z doradcą w godzinach popołudniowych, w tym celu prosimy
o indywidualny kontakt z doradcą z danego regionu. 

Kolejne terminy funkcjonowania punktów oraz Informacje o ewentualnych zmianach w otwarciu będą zamieszczane na bieżąco.

W razie możliwości prosimy o telefoniczne umawianie się na konsultacje.

Tel. kontaktowy do biura LGD 33/843 62 18

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych !

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Punkty konsultacyjne współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA! /informacja z 6.12.2016 r./

Informujemy, że uruchomione zostały dodatkowe godziny i miejsca dyżurów doradców na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” dla osób zainteresowanych pozyskaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Wiecej informacji:  Punkty informacyjne - dodatkowe dyżury

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy mieszkańców z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” do skorzystania z bezpłatnych usług doradczych w punktach informacyjnych, które zostały otwarte na terenie gminy: Mucharz, Stryszów i Kalwaria Zebrzydowska.

Do skorzystania z usług doradczych zachęcamy wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji ze środków UE w ramach PROW 2014 – 2020 działanie: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Program PROW realizowany przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” dostępny jest min. dla przedsiębiorców, osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych czy jednostek samorządu terytorialnego. Projekty, które będą realizowane na terenie LGD muszą być zgodne z założeniami Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” na lata 2016 – 2022 i muszą służyć społeczności lokalnej z naszego regionu.

Aktualny harmonogram funkcjonowania Punktów konsultacyjnych:

Lp.

Gmina

Dzień

Godziny otwarcia

Miejsce

1

Gmina Mucharz

19 lipiec

2,16,23,30 sierpień

6,13, 20, 27 wrzesień

4, 11, 18, 25 październik

8, 15, 22, 29 listopad

6, 13, 20 grudzień

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy, pokój nr 19

2

Gmina Stryszów

20 lipiec

3,17,24,31 sierpień

7,14,21,28 wrzesień

5,12,19,26 październik

2, 9, 16, 23, 30 listopad

7, 14, 21 grudzień

od 15:00

do 16:00

Urząd Gminy - Sala Sesyjna

3

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

20 lipiec

10,17,24,31 sierpień

7,14, 28 wrzesień

5,12,19,26 październik

2, 9, 16, 23, 30 listopad

7, 14, 21 grudzień

od 15:00

do 16:00

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej

Mieszkańców z Gminy Lanckorona zapraszamy na bezpłatne doradztwo do biura LGD, Lanckorona 487.

W razie dużej ilości chętnych osób godziny doradztwa w danym dniu mogą zostać wydłużone zgodnie z zapotrzebowaniem.

Istnieje możliwość umówienia się na inny dzień z doradcą w godzinach popołudniowych, w tym celu prosimy o indywidualny kontakt z doradcą z danego regionu. 

W razie możliwości prosimy o telefoniczne umawianie się na konsultacje.

Tel. kontaktowy:

 biuro LGD 33/843 62 18

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług doradczych !