Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
LSR 2007-2014
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Lokalna Strategia Rozwoju 2007 - 2014

Podstawowy dokument działania LGD zatwierdzony podczas zebrania Walnego Członków Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” w dniu 7.01.2009 r., stanowiący podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW). Istotą LSR jest  wskazanie kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Tekst jednolity, po zmainach z dnia 24 kwietnia 2014 r.

(do pobrania) Lokalna Strategia Rozwoju 2007 - 2014 (LSR)

 


ZESTAWIENIE RZECZOWO FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI

 (do pobrania) Zestawienie rzeczowo finansowe na 2009 r.→

(do pobrania) Zestawienie_rzeczowo finansowe na_2010

(do pobrania) Zestawienie rzeczowo finansowe na 2011-2015 r.→