Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PRZYGOTOWANIE LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Wsparcie przygotowawcze!!

Wsparcie przygotowawcze to wielokierunkowy proces, który pozwala przygotować Lokalną Grupę Działania Gościniec 4 żywiołów do pisania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

Proces ten zakłada włączenie społeczności lokalnej do prac nad LSR za pomocą różnych narzędzi min:

- Konsultacje z mieszkańcami – w ramach których będą organizowane spotkania z mieszkańcami na terenie czterech gmin należących do LGD.   Spotkania będą miały na celu włączenie lokalnej społeczności w opracowywanie LSR. Podczas spotkań przeprowadzona zostanie analiza SWOT, będą prowadzone dyskusje  na temat potrzeb rozwojowych terenu Gościniec 4 żywiołów, będą zaplanowane działania na podstawie których wypracujemy cele i założenia LSR.

- W celu czytelnego przekazu informacji na naszej stronie internetowej już istniejącej, utworzono zakładkę  WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE, gdzie zamieszczane będą wszystkie informacje związane z pracą związana z przygotowywaniem LSR. Będziemy umieszczać tu informacje o spotkaniach, ankiety, bieżące prace i działania nad strategią.

- Będziemy prowadzić badania ankietowe  w celu poznania potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców tak aby opracować  cele rozwoju obszaru. Do naszego biura będzie można zgłaszać pomysły i uwagi związane z rozwojem naszego terenu.

- Będziemy prowadzić indywidualne konsultacje w biurze LGD Gościniec 4 żywiołów.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do włączenia się w prace nad LSR 2023-2027!