Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
RODO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dn. 25.05.2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”)

RODO_klauzule_19.2_dla wnioskodawców

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Gościniec 4 Żywiołów" z siedzibą: Zakrzów 175, 34-145 Zakrzów. W przypadku jakichkolwiek próśb lub pytań dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prosimy o kontakt – nr tel. 33/ 843 62 18, e-mail: lgd.gosciniec@gmail.com
 2. Dane będą przetwarzane w celach:
  • związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia w stosunku do swoich członków;
  • związanych z procesami rekrutacji kandydatów na pracowników;
  • związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej;
  • związanych z realizacją projektów oraz realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LSR) z perspektywą do 2023 r. dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Gościniec 4 Żywiołów", w tym m.in. oceny wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych przez nasze Stowarzyszenie opiera się na:
 4. zgodzie osób, których dane są przetwarzane;
 5. wykonywaniu zawartych umów, m.in. z Grantobiorcami i innymi osobami fizycznymi;
 6. zadaniami Stowarzyszenia jako administratora danych (np. związanymi z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia);
 7. obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości);
 8. obowiązków wynikających z realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LSR) z perspektywą do 2023 r. dla obszaru Lokalnej Grupy Działania "Gościniec 4 Żywiołów", w tym m.in. oceny wniosków o udzielenie pomocy na realizację operacji, udzielania doradztwa wnioskodawcom, realizacji szkoleń i innych spotkań i wydarzeń.
 9. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 10. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3.
 11. dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 12. sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 13. usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 14. ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 15. przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 16. prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 17. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 18. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 19. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 20. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 21. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w przepisach prawa.

LGD „Gościniec 4 Żywiołów”