Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ocena wniosków
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

WYNIKI  PONOWNEJ OCENY WNIOSKÓW NABÓR VIII/2014 - ostateczne listy rankingowe

W dniu 26 listopada  2014 r. zakończyła się ostatecznie ponowna ocena wniosków o przyznanie pomocy  w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 - Małe projekty, złożonych w trakcie naboru VIII do biura LGD "Gościniec 4 żywiołów".

Lista rankingowa wniosków:

Małe projekty

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR IX/2014 -  ostateczne listy rankingowe

6 października  2014 r.odbyło się Posiedzenie Rady GD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana ostateczna ocena wniosków złożonych w trakcie naboru IX/2014 w ramach działania  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie  lokalnych kryteriów. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona ostateczna lista rankingowa

Lista rankingowa wniosków:

Lista_rankingowa_

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VIII/2014 - ostateczne listy rankingowe

07.08.2014r odbyło się Posiedzenie Rady GD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana ostateczna ocena wniosków złożonych w trakcie naboru VIII/2014 w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie  lokalnych kryteriów. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona ostateczna lista rankingowa

Listy rankingowe wniosków:

Małe projekty

Odnowa i rozwoj wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VIII/2014 -  listy rankingowe

22 lipca odbyło się Posiedzenie Rady GD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana ostateczna ocena wniosków złożonych w trakcie naboru VIII/2014 w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie  lokalnych kryteriów. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona ostateczna lista rankingowa

Lista ocenionych operacji:

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw_

Małe projekty

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VII/2013 - ostateczne listy rankingowe

W dniu 10 stycznia 2014r. odbyło sie posiedzienie Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana ostateczna ocena wniosków złożonych w trakcie naboru VII/2013 w ramach działań "Małe projekty", "Odnowa i rozwój wsi", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej.  Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie  lokalnych kryteriów. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona ostateczna lista rankingowa.

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VI/2012 - ostateczne listy rankingowe

W dniu 20 lutego 2013r. odbyło sie posiedzienie Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana ponowna ocena wniosków złożonych w trakcie naboru VI/2012 w ramach działań "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi".  Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie lokalnych kryteriów . W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona ostateczna lista rankingowa.

Lista rankingowa Małe Projekty  VI 2012

Lista rankingowa_Odnowa i Rozwój Wsi_VI_2012

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VI/2012

W dniu 02 lutego 2013r. odbyło sie posiedzienie Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów" na której została dokonana ponowna ocena wniosków złożonych w trakcie naboru VI/2012 w ramach działań "Małe projekty" oraz "Odnowa i rozwój wsi".  Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie  lokalnych kryteriów. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona  lista rankingowa.  Od decyzji Rady - zgodnie z procedurą wyboru operacji każdy wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania.

Lista_rankingowa_Odnowa i Rozwój Wsi

Lista_rankingowa_Małe Projekty_


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VI/2012 - Ostateczne listy rankingowe

W dniu 16 sierpnia 2012 r. odbyło się  Posiedzenie Rady LGD "Gosciniec 4 żywiołów". Podczas posiedzenia poddane zostały ocenie złożone w naborze VI/2012 wnioski o przyznanie pomocy w ramach  „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, na działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz  "Małe Projekty"
Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie lokalnych kryteriów . W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona ostateczna lista rankingowa.

LISTA RANKINGOWA OW VI 2012

LISTA RANKINGOWA MP VI 2012

 


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VI/2012

W dniu 27 lipca 2012 r. odbyło się  Posiedzenie Rady LGD "Gosciniec 4 żywiołów". Podczas posiedzenia poddane zostały ocenie złożone w naborze VI/2012 wnioski o przyznanie pomocy w ramach   „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, na działania "Odnowa i rozwój wsi" oraz  "Małe Projekty"
Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie  lokalnych kryteriów. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona  lista rankingowa.  Od decyzji Rady - zgodnie z procedurą wyboru operacji każdy wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania.

_Lista_rankingow_OW_VI_2012

_Lista_rankingowa_MP_VI_2012

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR V/2012

W dniu 25 maja 2012 r. odbyło się XII Posiedzenie Rady LGD "Gosciniec 4 żywiołów". Podczas posiedzenia poddane zostały ocenie złożone w naborze  V/2012  wnioski o przyznanie pomocy w ramach  „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju”, na działanie " Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" . Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie lokalnych kryteriów . W wyniku przeprowadzonej oceny  wszystkie  wnioski zostały ocenione przez radę LGD jako zgodne z LSR, wszystkie zostały wybrane do sfinansowania.

Lista_rankingowa_Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR IV/2011

W dniu 21 grudnia 2011 r. odbyło się XI Posiedzenie Rady LGD "Gosciniec 4 żywiołów". Podczas posiedzenia poddane zostały ocenie złożone w naborze IV/2011 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, "Odnowa i rozwój wsi".
W wyniku przeprowadzonej oceny  wszystkie  wnioski zostały ocenione przez radę LGD jako zgodne z LSR, wszystkie zostały wybrane do sfinansowania.

Lista_rankingowa_Odnowa i Rozwój Wsi

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR III/2011- ostateczne listy rankingowe

W dniu 21 czerwca 2011 r. odbyło się IX Posiedzenie Rady LGD "Gosciniec 4 żywiołów". Podczas posiedzenia rozpatrzone zostały złożone do LGD dwa odwołania od oceny wniosków z dnia 2 czerwca o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.Zostały sporządzone ostateczne listy rankingowe złożonych wniosków  w naborze III/2011

Lista_rankingowa Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista_rankingowa_Małe Projekty

Lista_rankingowa_Odnowa i rozwoj wsi

Lista_rankingowa_Różnicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR III/2011

W dniu 2 czerwca 2011 r. odbyło się VIII Posiedzenie Rady LGD "Gosciniec 4 żywiołów". Podczas posiedzenia poddane zostały ocenie złożone w trakcie naboru III/2011 wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
 Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie kryteriów lokalnych. W wyniku głosowania członków Rady każdy projekt otrzymał odpowiednią liczbę punktów na podstawie, których została sporządzona lista ocenionych wniosków.
Od decyzji Rady - zgodnie z procedurą wyboru operacji każdy wnioskodawca ma możliwość złożenia odwołania.

Lista_rankingowa_Małe Projekty_

Lista_rankingowa_Odnowa i Rozwój Wsi

Lista_rankingowa_Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

Lista_rankingowa_Roznicowanie w Kierunku Działalności Nierolniczej

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR II/2010

W dniu 8 grudnia 2010 r. odbyło się VI Posiedzenie Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów". Celem spotkania była ocena wniosków złożonych w trakcie trwania naboru II/2010 do LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
Projekty zostały poddane ocenie za zgodność z celami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w zakresie kryteriów lokalnych.

Lista_rankingowa_Małe_projekty

Lista_rankingowa_Odnowa i rozwój wsi

Lista_rankingowa_Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR I/2010

Wszystkie dokumenty związane z przeprowadzonym naborem w dniu 11-29.01.2010 r. wraz z wnioskami o przyznanie pomocy z zakresu: „Małe projekty” i „Odnowa i rozwój wsi” zostały przekazane w dniu  1 marca 2010 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. W ciągu 7 dni od złożenia dokumentów Urząd Marszałkowski dokonał weryfikacji poprawności formalnej wyboru przez LGD operacji do finansowania dla wszystkich wniosków.

Lista_rankingowa-_Małe_ProjektyI_

Lista_ranking.-_Odnowa_i_rozwojI_wsi_