Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
DOKUMENTY LSR 2014-2020
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

30 grudnia Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów” złożył wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Małopolskiego na wybór LSR współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dokument wyznacza główne cele i przedsięwzięcia  oraz zakres działań podejmowanych przez przedsiębiorców, rolników, osoby fizyczne, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, które będą dofinansowane z funduszy unijnych w ramach PROW 2014 - 2020.

Zapraszamy do zapoznania się z naszym dokumentem strategicznym, z jego załącznikami oraz procedurami wyboru projektów. Poniżej na bieżąco będziemy zamieszczać uaktualnione dokumenty.

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia "Gościniec 4 żywiołów" wraz z załącznikami, PROW na lata 2014-2020  -  ostatnie zmiany zostały dokonane i zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków LGD "Gościniec 4 żywiołów" w dniu 19.VI.2017 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego - zmiany 10.04.2018 - Aktualna

Strategia Rozwoju Lokalnego - zmiany 10.04.2018

Strategia Rozwoju Lokalnego - zmiany 02.10.2017 

Strategia Rozwoju Lokalnego - zmiany 19.VI.2017 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego - zmiany 27.IX.2016 r.

 

 

 

 
Strategia Rozwoju Lokalnego 10.06.2016 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wraz z loklnymi kryteriami, procedurami wyboru wniosków, harmonogramem naborów wniosków oraz pozostałą dokumentacją konkursową złożoną w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Małopolskiego na wybór LSR współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dokumenty zatwierdzone na Walnym Zebraniu Członków w dniu 30.V.2016 i 9.VI.2016 r. złożone do Urzędu Marszałkowskiego 10.VI.2016 r.

 
»
 
 
Strategi Rozwoju Lokalnego 12.2015 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wraz z loklnymi kryteriami, procedurami wyboru wniosków oraz pozostałą dokumentacją konkursową złożoną w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarządu Województwa Małopolskiego na wybór LSR współfinansowanych ze środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020. Dokumenty z dnia 30.12.2015 r.

 

 
»