Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Projekt eco21.pl
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego MERITUM we współpracy z londyńskim Mapping For Change oraz Instytucją Kultury Miasto Ogrodów i Gościńcem 4 Żywiołów realizuje od września 2012 r. projekt „eco21.pl - partycypacyjny model kształtowania trwałego rozwoju lokalnego dla Europolu Śląsko-Krakowskiego”. Projekt otrzymał dwuletnie wsparcie finansowe z Funduszu Szwajcarskiego w wysokości 839 557,00 zł.

Działania w ramach projektu podzielone są na trzy etapy:

 

Projekt ma na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kształtowaniu polityki lokalnej w ramach tworzonego Europolu Śląsko-Krakowskiego. Uzyskane to zostanie dzięki przeszkoleniu czterdziestu dwóch trenerek i trenerów trwałego rozwoju z terenu objętego opracowywaną „Strategią Rozwoju dla Polski Południowej„.

Osoby te wyposażone będą w wiedzę i narzędzia informatyczne służące tworzeniu lokalnych map zrównoważonego rozwoju oraz ocenie jego stanu na podstawie wskaźników „European Common Indicators„.

W ramach działań zostaną opracowane wielotematyczne mapy dla Katowic i dwóch obszarów aktywności lokalnych grup działania w Małopolsce. Dodatkowo przygotowanych zostanie dwadzieścia jeden map jednotematycznych.

Zebrane informacje będą stanowić podstawę dla opracowania tekstu i stanowisk w ramach lokalnych konsultacji prawa miejscowego, w tym przynajmniej trzech planów zagospodarowania przestrzennego. Opracowane narzędzia wraz z raportem z ich wykorzystania zostaną udostępnione na licencji Creative Commons.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie projektu: eco21.pl