Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
INKUBATOR KUCHENNY
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W ramach realizowanego w latach 2011-2017 projektu pt: „Produkt lokalny Małopolska —rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski” Stowarzyszenie LGD Gościniec 4 Żywiołów było odpowiedzialne za powstanie pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchennego.  Projekt dofinansowany był w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy, a instytucją realizującą była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa

Inkubator kuchenny powstał na miejscu dawnej szkoły w Zakrzowie ( gmina Stryszów); niszczejący budynek został całkowicie zmodernizowany, rozbudowany ( piętro i klatka schodowa) oraz wyposażony w windę oraz  sprzęty i urządzenia do przetwórstwa spożywczego. W piwnicy zainstalowana została chłodnia na surowce. Na piętrze oprócz pomieszczeń magazynów znajdują się tłocznie do owoców i warzyw, pasteryzator, kocioł warzelny, nalewarka do butelek , piec do pizzy, piec konwekcyjny, piekarniki, zamrażarki szokowe, mroźnia oraz wiele mniejszych przydatnych urządzeń gastronomicznych . Na piętrze znajdują się biura stowarzyszenia ora spółdzielni socjalnej , sala szkoleniowo- konferencyjna oraz zaplecze cateringowe. Dzieki kompleksowemu wyposażeniu np. firmy planujące rozpocząć dzielność w branży spożywczej , cateringowej nie muszą ponosić znacznych kosztów inwestycyjnych w momencie „ rozkręcania” firmy- korzystając z wynajmu kuchni inkubatora kuchennego znacznie obniżają  swoje koszty. A dodatkowo nie są obciążone ryzykiem niepowodzenia działalności.  

 W budynku zastosowano ekologiczne rozwiązania – pompę ciepła z rekuperacją oraz kotłownię gazową. Wartość zrealizowanej to prawie 2 mln zł. Oprócz środków funduszu szwajcarskiego , własnych środków stowarzyszenia Gościniec 4 Żywiołów rzeczowo oraz finansowo wsparcia udzieliła również gmina Stryszów przekazując budynek szkoły w Zakrzowie wraz z terenem w 10 letni okres dzierżawy.

Miejsce to przeznaczone jest dla drobnych przetwórców produktów rolnych,  rolników, którzy mogą przygotować i przetwarzać swoje produkty w dobrze wyposażonych i przygotowanych do tego celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, pomieszczeniach. To także miejsce do prowadzenia działalności lokalnych firm cateringowych oraz powstałej spółdzielni socjalnej „ Smaki Gościńca”.

Inkubator kuchenny w Zakrzowie  ma dwa wymiary funkcjonalne, które się wzajemnie uzupełniają:

- wsparcie szkoleniowo-doradcze dostosowane do potrzeb, możliwości i uwarunkowań rolników i wytwórców działających na określonym obszarze ( w promieniu 50 km).

- przestrzeń kuchenną wyposażona w urządzania dla przetwórstwa i magazynowania żywności,  która odpowiada na potrzeby w zakresie produkcji żywności użytkowników inkubatora. 

 

Inkubator kuchenny w Zakrzowie oferuje:

- wynajęcie na godziny pomieszczeń i wyposażenia kuchni

- wynajęcie w układzie miesięcznym powierzchni w chłodni i mroźni

- organizację wspólnej produkcji kilku użytkowników pod nadzorem personelu inkubatora

- szkolenia i doradztwo

 

W inkubatorze kuchennym w Zakrzowie można produkować:

- garmażerkę:  pierogi, krokiety, uszka, kluski, naleśniki i inne

- ciasta:  drożdżowe, kruche, francuskie, ucierane i inne

- chleby i inne produkty piekarnicze

- syropy ziołowe, syropy owocowe, sorbety

- soki tłoczone- owocowe, warzywne

- inne przetwory owocowe i warzywne np. warzywa konserwowe, pasty warzywne, przeciery, dżemy, powidła, konfitury, galaretki i inne

- wyroby cateringowe

Już dziś można posmakować smakowitych produktów wytworzonych w inkubatorze kuchennym zamawiając je poprzez tzw. klub zakupowy KoKoszyk lub kupując na targu w Lanckoronie czy w straganach Smaki Gościńca umiejscowionych w gminach Kalwaria Zebrzydowska, Stryszów i Mucharz.

Na bazie infrastruktury inkubatora kuchennego w Zakrzowie planowane jest utworzenie Centrum Lokalnej Kultury Kulinarnej, którego jednym z celów byłoby kreowanie oferty turystycznej  opartej na kulinarnym dziedzictwie. A , że Stryszów i Mucharz to ważne gminy Krainy Jeziora Mucharskiego smaki i smaczki Gościńca 4 żywiołów z pewnością znajdą swoich miłośników.  

 

Zapraszamy osoby zainteresowane współpracą – rolników, przedsiębiorców, firmy cateringowe.  

Informacje- www.inkubator-kuchenny.pl, biuro@inkubator-kuchenny.pl,  www.facebook/smaki4zywiolow

www.gosciniec4zywiolow.pl/smaki4zywiolow

Renata Bukowska- tel. 662147884, renatabukowska@poczta.onet.pl

oraz biuro „Gościńca 4 żywiołów” –Zakrzów 175,  tel. 33 8436218

 

 

 

 
Młodzież na inkubatorze kuchennym

Poczatkiem maja 2017r. goscilismy w inkubatorze kuchennym w Zakrzowie młodzież z Powiatowego Zespołu nr 4 Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Oświęcimiu. Uczniowie klas technikum Gastronomicznego mieli okazje zwiedzic obiekt i zapoznac się z zasadami działania i jego mozliwościami.

 
»
 
 
Realizacja projektu zakończona

Gościniec 4 żywiołów zakończył realizację projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: pt. Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski. W ramach tego pięcioletniego przedsięwzięcia realizowana była inwestycja Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie, który  umożliwia prowadzenie działalności produkcyjnej spożywczej .

 
»
 
 
Wizyta rolników w inkubatorze kuchennym

Niedawno otwarty inkubator kuchenny w Zakrzowie cieszy sie duzym zainteresowaniem. Odwiedzają nas grupy przedstawicieli gmin, powiató i Stowarzyszeń z różnych stron Polski.Dzięki wizytom studyjnym możemy pochwalić się naszym rzedsięwzięciem- przedstawić założenia projektu i pokazać efekty przcy wielu osób.

 
»
 
 
Unia Nadwarciańska- wizyta studyjna

W dniach 1-3 marca 2017r gościliśmy na terenie gimin Gościńca 4 żywiołów przedstawicieli Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Produktu Lokalnego, Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” oraz  Zakładu Aktywności Zawodowej, a także osoby skupione wokół idei powstania Inkubatora Kuchennego na tereie działania LGD ,,Unia Nadwaciańska" wraz ze Starostą Słupeckim panem Mariuszem Roga.

 
»
 
 
Koła Gospodyń Wiejskich z wizytą w inkubatorze

Wszystkie działają na terenie gminy Stryszów. Dbają o pielęgnowanie ludowej tradycji i obyczajów, kultywują staropolskie przepisy, przekazują młodzieży wiedzę o historii i tajnikach zawodowego kucharstwa. Koła Gospodyń Wiejskich, bo o nich mowa, zreszają gospodynie z różnych miejscowości i są aktywnie wspierane przez sołtysów. Otwarty niedawno inkubator kuchenny w Zakrzowie daje im nowe możliwości. Odpowiednia insfrastruktura ułatwi im z pewnością produkcję ich wspaiałych potraw na szerszą skalę, o czym stryszowskie gospodynie mogły przekonać się osobiście, zwiedzając niedawno nową inwestycję.

 
»
 
 
Gotowanie z WOŚP w inkubatorze kuchennym

Tradycyjnie już w styczniu po raz kolejny zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Był to już 25. Finał WOŚP. Z tej okazji w wielu miejscach w Polsce zaplanowano wiele atrakcji. Również Wadowice były w centrum wydarzeń.

 
»
 
 
Promocja inkubatora kuchennego

Otwarcie inkubatora Kuchennego w Stryszowie, które miało miejsce w dniu 22 września 2016r było naprawdę wielkim wydarzeniem. Dzięki zaangażowaniu i ogromnej życzliwości wielu osób, a przede wszystkim Stowarzyszeniu Gościniec 4 żywiołów, które sprawowało bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem, można śmiało powiedzieć, że inwestycja zapoczątkowana w 2010r. zakończyła się sukcesem.

 
»
 
 
Uroczyste otwarcie inkubatora kuchennego

Wielkim wydarzeniem okazało się otwarcie Inkubatora Kuchennego w Stryszowie, które miało miejsce 22 września 2016r. Inicjatywa powstała w 2010r. Przez następne miesiące opracowywano projekt inwestycji. Trwały także poszukiwania dogodnego miejsca na jej realizacje.

 
»
 
 
Uroczyste Wmurowanie Kamienia Węgielnego

W dniu 18.09.2015r. w Zakrzowie dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego na budowie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie. Podczas spotkania podpisano Akt erekcyjny dokument rozpoczynający i upamiętniający budowę Inkubatora Kuchennego. Akt podpisali  zaproszeni goście oraz  wszyscy uczestnicy spotkania.

 
»
 
 
Sprawozdanie z postępów na budowie do 2.09.2016

Przedstawiamy notatkę z postępów na budowie Inkubatora Kuchennego do dnia 02.09.2016r.

 
»
 
 
Budowa Inkubatora Kuchennego

Prace przy budowie Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie posuwaja sie wielkimi krokami do przodu. Budynek posiada już wymurowane pomieszczenia, część instalacji wodnej przyziemia, zamontowane okna, dach oraz rozpoczynają się prace związane z ociepleniem i zagospodarowaniem terenu.

 
»
 
 
Uzasadnienie i kontekst powstania Inkubatora

Od 2010 roku realizowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projekt „Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski dofinansowany ze środków Funduszu Szwajcarskiego. Stowarzyszenie LGD „ Gościniec 4 Żywiołów” jest głównym partnerem projektu (zrzeszającym interesariuszy z terenu gmin Lanckorona, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Mucharz) odpowiedzialnym za powstanie pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchennego oraz stworzenie modelu przetwórstwa i sprzedaży produktu lokalnego w oparciu o zasoby małych gospodarstw.

 
»
 
 
Czym jest Inkubator i komu będzie służył?

Inkubator Kuchenny służył będzie osobom i podmiotom zainteresowanym drobnym przetwórstwem rolno-spożywczym. Na podstawie rozpoznania potrzeb, przewiduje się, że głównym kierunkiem będzie przetwórstwo owoców i warzyw – produkcja soków i dżemów oraz produkcja wyrobów garmażeryjnych i piekarniczych. Inkubator będzie świadczył doradztwo w zakresie wprowadzania żywności do obrotu oraz prowadził szkolenia związane z produkcją żywności.

 
»
 
 
Inkubator przetwórstwa lokalnego, co to takiego?

Inkubator kuchenny, przetwórstwa lokalnego, albo gospodarczy  to instytucja wspierająca rolników - małych producentów. Zasada jego funkcjonowania polega na udostępnianiu mieszkańcom wsi, zwłaszcza przetwórcom, odpowiedniej infrastruktury po kosztach niższych niż rynkowe, aby ułatwić im rozwój działalności gospodarczej. Tak o inkubatorze pisze Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie www.modr.mazowsze.pl

 
»