Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Dotacje PROW 2007-2013
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 
ROZLICZANIE ŚRODKÓW Z DOFINANSOWANIA

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ropoczął kampanię informacyjną skierowaną do beneficjentów programów operacyjnych by pomóc im rozliczyć pozyskane środki. W tym celu uruchomiono specjalnie przygotowaną stronę internetową www.rozlicz.fundusze.malopolska.pl. Ponadto w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie czekają konsultanci, którzy bezpłatnie wskażą mi.in. jak prawidłowo przygotować wniosek o płatność. Pozwoli to uniknąć błędów i dzięki temu terminowo otrzymać przyznane środki.

 
»
 
 
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ - ZMIANY

Zmaina zasad przyznawania pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

 
»
 
 
GENERATOR WNIOSKÓW DLA MAŁYCH PROJEKTÓW

Informujemy, że z dniem 20 kwietnia 2011 r. zostało  udostępnione elektroniczne narzędzie służące do wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tzw. GENERATOR WNIOSKÓW.

 
»
 
 
MAŁE PROJEKTY - POMOC DE MINIMIS

W celu ułatwienia przygotowania wniosku o przyznanie pomocy poniżej zamieszczamy edytowalną wersję Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Jest to jeden z załączników do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów.

 
»
 
 
INFORMACJA DLA BENEFICJENTÓW 15.07.2010 R.

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 57, poz. 351) na podstawie przepisów, której będą realizowane zaliczki. W związku z powyższym uległy zmianie formularze wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” dla małych projektów tj. 
Jednocześnie informujemy, iż z dniem 21 kwietnia br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Z uwagi na powyższe uległ zmianie formularz wniosku.

 
»
 
 


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW NABÓR VII/2013 - Ostateczne listy rankingowe

 
»