Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW OP.INNE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenia o naborach wniosków

LGD "Gościniec 4 żywiołów"

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać w miejscu i terminie wskazanym
w poszczególnm ogłoszeniu o naborze

Harmonogram naborów mozna znaleść na naszej stronie internetowej w zakładce Harmonogram naborów

 

 

 

 
KIS obowiazujace

UWAGA WAŻNA INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW !
Informujemy że dla naborów prowadzanych w terminie od 20.06.2022 do 04.07.2022 obowiązują Krajowe Inteligentne Specjalizacje w wersji 3. Powyższe wynika z faktu, że aktualne lokalne kryteria wyboru zostały uchwalone 19.06.2017 r. czyli w czasie obowiązywania KIS wer. 3.

 
»
 
 
Nabór 9/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 20.09.2023 do 04.10.2023r.
 
»
 
 
Nabor 8/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.07.2023 do 07.08.2023r.
 
»
 
 
Nabor 7/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 24.04.2023r. do 08.05.2023r.
 
»
 
 
Nabor 6/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 24.04.2023 do 08.05.2023

 
»
 
 
Nabór 5/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30.03.2023r. do 13.04.2023r.
 
»
 
 
Nabor 4/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30.03.2023r. do 13.04.2023r.
 
»
 
 
Nabór 3/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30.01.2023 do 13.02.2023

 
»
 
 
Nabór 2/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30.01.2023 do 13.02.2023

 
»
 
 
Nabór 1/2023

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2023 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30.01.2023 do 13.02.2023
 
»
 
 
Nabor 7/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2022 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ (ukierunkowane na innowacje) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.11.2022 do 05.12.2022r.

 
»
 
 
Nabor 6/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2022 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.11.2022 do 05.12.2022r.
 
»
 
 
Nabór 5/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2022 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.


Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 05.09.2022 do 19.09.2022

 
»
 
 
Nabór 4/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2022 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 01.09.2022 do 15.09.2022r.

 
»
 
 
Nabór 3/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2021 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki /II.1.2/, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 20.06.2022 do 04.07.2022r.

 
»
 
 
Nabór 2/2022

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2022 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ (ukierunkowane na innowacje) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 20.06.2022 do 04.07.2022r.

 
»
 
 
Nabór 1/2022

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2022 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /II.2.1/ w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 20.06.2022 do 04.07.2022r.

 

 
»
 
 
Nabor 1/2021

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2021 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 16.09.2021 do 30.09.2021r.

 
»
 
 
Nabor 8/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2020 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firmy branży meblowej, obuwniczej i spozywczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.10.2020  do 04.11.2020

 
»
 
 
Nabor 7/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2020 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.10.2020  do 04.11.2020

 
»
 
 
Nabor 6/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2020 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 21.10.2020  do 04.11.2020

 
»
 
 
NABOR 5/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2020  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej .
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020  do 15.06.2020
 
»
 
 
NABOR 4/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2020  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie  działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020  do 15.06.2020
 
»
 
 
NABOR 3/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2020  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020  do 15.06.2020
 
»
 
 
NABOR 2/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2020  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działaności gospodarczej , w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020  do 15.06.2020
 
»
 
 
NABOR 1/2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2020  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 27.05.2020  do 15.06.2020
 
»
 
 
Nabór 12/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04.11.2019  do 18.11.2019

 
 
»
 
 
Nabor 11/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO .

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.05.2019  do 21.05.2019

Wskaźniki produktu 
L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 2

 
»
 
 
Nabor 10/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 10/2019  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.05.2019  do 21.05.2019

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 3
Wskaźnik rezultatu Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie usług społecznych i ekonomii społecznej (ogółem)

 
»
 
 
Nabor 9/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczeji spożywczej.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.05.2019  do 21.05.2019
Wskaźniki produktu
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 2

 
»
 
 
Nabor 8/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.05.2019  do 21.05.2019

Wskaźniki produktu 
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje - 1

 
»
 
 
Nabor 7/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.05.2019  do 21.05.2019

Wskaźniki produktu 
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 3

 
»
 
 
Nabor 6/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów" działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 06.05.2019  do 21.05.2019

Wskaźniki produktu 
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2

L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 2
L. nowych miejsc noclegowych - 7

 
»
 
 
Nabor 5/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez jst i NGO   /Przedsięwzięcie II.1.5/

UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  r. nabory zostały przesunięte w czasie do momentu zatwierdzenia  ostatecznego terminu przez Urząd Marszałkowski . Planowany termin naboru maj 2019r.

 
»
 
 
Nabor 4/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej   /Przedsięwzięcie II.3.2/
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  r. nabory zostały przesunięte w czasie do momentu zatwierdzenia  ostatecznego terminu przez Urząd Marszałkowski . Planowany termin naboru maj 2019r.
 
»
 
 
Nabor 3/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży  meblowej, obuwniczej i spożywczej  /Przedsięwzięcie II.2.2/
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  r. nabory zostały przesunięte w czasie do momentu zatwierdzenia  ostatecznego terminu przez Urząd Marszałkowski . Planowany termin naboru maj 2019r.

 
»
 
 
Nabor 2/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje. /Przedsięwzięcie II.2.1/
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  r. nabory zostały przesunięte w czasie do momentu zatwierdzenia  ostatecznego terminu przez Urząd Marszałkowski . Planowany termin naboru maj 2019r.

 
»
 
 
Nabor 1/2019

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2019 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej. /Przedsięwzięcie II.2.1/
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD  r. nabory zostały przesunięte w czasie do momentu zatwierdzenia  ostatecznego terminu przez Urząd Marszałkowski . Planowany termin naboru maj 2019r.

 
»
 
 
Nabór 16/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 16/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD /Przedsięwzięcie nr II.1.6/.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 07.12.2018  do 21.12.2018

Data publikacji ogłoszenia 23.11.2018 r.

 
»
 
 
Nabor 15/2018

GŁOSZENIE O NABORZE NR 15/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD /Przedsięwzięcie nr II.1.6/.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17.10.2018  do 31.10.2018

Data publikacji ogłoszenia 03.10.2018 r.

 
»
 
 
Nabor 14/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 14/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD / Przedsięwzięcie nr II.1.6/.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 20.08.2018  do 03.09.2018 Data publikacji ogłoszenia 06.08.2018 r.

 
»
 
 
NABÓR 13/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 13/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wskaźniki produktu:
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 3
 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 02.07.2018  do 16.07.2018

 

 
»
 
 
NABÓR 12/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 12/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wskaźniki produktu:
Liczba działań w tym promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji - 10
 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 25.06.2018  do 10.07.2018

 

 
»
 
 
NABÓR 11/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 11/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 3
 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 25.06.2018  do 10.07.2018

 
»
 
 
NABÓR 10/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spozywczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje - 2
 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.06.2018  do 03.07.2018

 
»
 
 
NABÓR 9/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 3

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.06.2018  do 03.07.2018

 
»
 
 
NABÓR 8/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:
L. operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 1
L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 1
L. nowych miejsc noclegowych - 3

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.06.2018  do 03.07.2018

 
»
 
 
NABÓR 7/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:
L. operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2
L. nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 2
L. nowych miejsc noclegowych - 14

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.06.2018  do 03.07.2018

 
»
 
 
NABOR 6/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE 6/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR przez Rozwijanie działalności gospodarczej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 1

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 15.05.2018  do 29.05.2018

 
»
 
 
NABÓR 5/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.

Wskaźniki produktu:  Liczba centrów przetwórstwa lokalnego - 1
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 19.03.2018  do 05.04.2018

 

 
»
 
 
NABÓR 4/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 2
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018

 
»
 
 
NABÓR 3/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 4.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018

 
»
 
 
NABÓR 2/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowację - 2.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018

 
»
 
 
NABÓR 1/2018

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2018 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020.
Wskaźniki produktu:  Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa - 4.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 23.02.2018  do 13.03.2018.

 
»
 
 
NABÓR 9/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 9/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-09-2017 do 18-09-2017.  Data publikacji ogłoszenia 17.08.2017 r.  UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności nabory zostały przesuniete w czasie do momentu aktalizacji procedury wyboru operacji.

 
»
 
 
NABÓR 8/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 8/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-09-2017 do 18-09-2017.  Data publikacji ogłoszenia 17.08.2017 r.
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności nabory zostały przesuniete w czasie do momentu aktalizacji procedury wyboru operacji.

 
»
 
 
NABÓR 7/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 7/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-09-2017 do 18-09-2017.  Data publikacji ogłoszenia 17.08.2017 r.
UWAGA termin naborów nieaktualny - w związku ze zmianą Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności nabory zostały przesuniete w czasie do momentu aktalizacji procedury wyboru operacji.

 

 
»
 
 
Nabór 6/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO  /Przedsięwzięcie nr II.1.5/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017.  Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 5/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej   /Przedsięwzięcie nr II.3.2/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017.  Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 

 
»
 
 
Nabór 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej    /Przedsięwzięcie nr II.2.2/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 

 
»
 
 
Nabór 3/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki  /Przedsięwzięcie nr II.1.2./ Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017 Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.1./   Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Informacja o Naborach wniosków

NABORY WNIOSKÓW LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaplanowane na styczeń 2017 r.

UWAGA!  Informacja wstępna - Nabory zostaną ogłoszone po pozytywnym zatwierdzeniu
procedur wyboru operacji przez UM

 

 
»