Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W dniu 12 stycznia 2017r.

opublikowaliśmy  ogłoszenia o naborach wniosków
nr. 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017, 6/2017

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków corum replica watches
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać  w terminie 30.01.2017 r. – 13.02.2017 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 żywiołów” miejscowość: 34-143 Lanckorona 587 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, w dniu 13.02.2017 r. w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

 

 

 
Nabór 1/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej /Przedsięwzięcie nr II.2.1./   Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:  od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 2/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Podejmowanie działalności gospodarczej /Przedsięwzięcie nr II.3.1./Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 3/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym agroturystyki  /Przedsięwzięcie nr II.1.2./ Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017 Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Nabór 4/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/2017  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej    /Przedsięwzięcie nr II.2.2/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017. Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 

 
»
 
 
Nabór 5/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój działalności gospodarczej   /Przedsięwzięcie nr II.3.2/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017.  Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 

 
»
 
 
Nabór 6/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 6/2017 Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin:  Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje o możliwości składania  wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej i kulturalnej przez samorządy terytorialne i NGO  /Przedsięwzięcie nr II.1.5/  Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 30-01-2017 do 13-02-2017.  Data publikacji ogłoszenia 12.I.2017 r.

 
»
 
 
Informacja o Naborach wniosków

NABORY WNIOSKÓW LGD „Gościniec 4 żywiołów”

zaplanowane na styczeń 2017 r.

UWAGA!  Informacja wstępna - Nabory zostaną ogłoszone po pozytywnym zatwierdzeniu
procedur wyboru operacji przez UM

 

 
»