Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
LOKALNE KRYTERIA
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD "Gościniec 4 żywiołów"

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

 

 

Lokalne kryteria wyboru –  Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej, Inkubator Przetwórstwa Lokalnego

Lokalne kryteria wyboru projektów - z 19.06.2017 r._ aktualne

Lokalne kryteria wyboru projektów - z 19.12.2016 r.

Lokalne kryteria wyboru projektów - z 27.09.2016 r.

 

Lokalne kryteria wyboru projektów – Granty i operacje inne niż grantowe

Lokalne kryteria wyboru projektów - z 19.06.2017 r.  aktualne

Lokalne kryteria wyboru projektów - z 27.09.2016 r.

 

Lokalne kryteria wyboru projektów - Projekty własne

Lokalne kryteria wyboru projektów - z 19.06.2017 r.  aktualne

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokalne kryteria wyboru operacji - na wszystkie operacjie, zatwierdzone 10.06.2016 r.