Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW PR. WŁ
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenia LGD "Gościniec 4 żywiołów"

o planowanej do realizacji operacji własnej

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Gościniec 4 żywiołów”  jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.gosciniec4zywiolow.pl , nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

 

 
Operacja własna LGD OW/1/2022 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 20.01.2022 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/1/2022 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie II.2.3: „Moja firma”- podniesienie wiedzy w zakresie  prowadzenia  własnej dział. gospodarczej  z uwzględ. komponentu związ. z branżą turyst oraz stworzenie pakietów turystycznych,  zintegrowanej trasy spacerowo – rowerowej wraz z wypożyczalnią rowerów oraz działania promocyjne informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.
 
 
»
 
 
Ogłoszenie OW/1/2022

Data publikacji: 20.01.2022, 15:00

Ogłoszenie nr OW/1/2022 LGD „Gościniec 4 żywiołów” o planowanej do realizacji operacji własnej Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 
»
 
 
Operacja własna LGD OW/4/2018 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 02.08.2018 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/4/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie II.2.3: „Moja pierwsza firma” – podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną oraz rozwój  i  promocja klastrów eblowego,  obuwniczego  oraz  spożywczej  inicjatywy klastrowej informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru

 
»
 
 
Ogłoszenie OW/4/2018

Data publikacji: 02.08.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/4/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów” o planowanej do realizacji operacji własnej Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 
»
 
 
Operacja własna LGD OW/3/2018 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 04.06.2018 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/3/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia  II.2.4 Promocja gospodarcza obszaru LSR , informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 
»
 
 
Ogłoszenie OW/3/2018

Data publikacji: 04.06.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/3/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  o planowanej do realizacji operacji własnej  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: - Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

 
»
 
 
Operacja własna LGD OW/2/2018 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 16.04.2018 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/2/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia I.1.4 Podniesienie świadomości ekologicznej szczególnie w zakresie innowacyjnych form ochrony środowiska i przeciw. zmianom klimatu oraz działania związane z tworzeniem wizerunku miejsc cennych dla mieszkańców LGD, informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 
»
 
 
Ogłoszenie OW/2/2018

Data publikacji: 16.04.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/2/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  o planowanej do realizacji operacji własnej  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej wzakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 
»
 
 
Operacja własna LGD OW/1/2018 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 28.03.2018 roku na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/1/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia II.2.3: „Moja pierwsza firma” – podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną oraz rozwój  i  promocja klastrów meblowego,  obuwniczego  oraz  spożywczej  inicjatywy klastrowej informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

 
»
 
 
Ogłoszenie OW/1/2018

Data publikacji: 28.03.2018, 15:00

Ogłoszenie nr OW/1/2018 LGD „Gościniec 4 żywiołów”  o planowanej do realizacji operacji własnej  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” działająca na terenie gmin: Kalwaria Zebrzydowska, Lanckorona, Mucharz, Stryszów informuje, że planuje realizację operacji z zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

 
»