Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Projekt własny nr 2
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
LGD Gościniec 4 żywiołów zakończył projekt własny pt.: "Ekologia i wizerunek - rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej, wzmocnienie kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez nowy wizerunek miejsc szczególnych oraz szkolenia o tematyce ekologicznej", realizowanyj w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Podsumowanie projektu

LGD Gościniec 4 żywiołów zakończył projekt własny pt.: "Ekologia i wizerunek - rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej, wzmocnienie kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez nowy wizerunek miejsc szczególnych oraz szkolenia o tematyce ekologicznej, w ramach poddiałania " Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 22014-020 zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzeczRozwoju Obszarów Wiejskich.
 
»
 
 
Kostka

ZAGOSPODAROWANIE TERENU -w ramach projektu wokół Iubatora Kuchennego wykonano kostkę brukową, utwardzono teren na potrzeby  Gościńca 4 Żywiołów.
 
»
 
 
Zestaw edukacyjny

ZESTAW EDUKACYJNY w ramach projektu zotał  zamontowany zestaw edukacyjny  w Kalwarii Zebrzydowskiej.
 
»