Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Ogłoszenia
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

NABÓR IX/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogłasza nabór  

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego  z zakresu:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Wdrażanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów”

działającej na terenie gmin:

Lanckorona, Stryszów, Mucharz i Kalwaria Zebrzydowska

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

10.09. 2014 do 24.09.2014 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Gościniec 4 Żywiołów” miejscowość: Lanckorona 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00, w dn. 24.09.2014 r.  w godzinach 10:00 - 18:00.  Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.gosciniec4zywiolow.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.gosciniec4zywiolow.pl. oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Gościniec 4 Żywiołów” miejscowość: Lanckorona 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego).

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  wynosi  284 753,53 zł

Minimalne wymaganie, jakie musi zostać  spełnione aby projekt został wybrany do finansowania to otrzymanie minimum 40% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju działania zawartych w Lokalnych kryteriach wyboru projektów LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów w zakresie oceny za lokalne kryteria rozwoju o kolejności na liście decyduje wcześniejszy wpływ wniosku do biura LGD, biorąc pod uwagę datę godzinę oraz minutę  wpływu.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33 843 62 18.

 

NABÓR VIII/2014

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Gościńca 4 Żywiołów

działającego na terenie gmin:

Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

„Odnowa i rozwój wsi” 

„Małe projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

30 czerwca 2014 roku – 14 lipca 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w dniu 14 lipca 2014 roku w godzinach 10.00-18.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów www.gosciniec4zywiolow.pl

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587.

Wysokość dostępnych środków w tym naborze w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2013 roku z zakresu:

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi       128 215,10 zł.

„Odnowy i rozwoju wsi”                                 wynosi 1 109 599,92 zł

-   „Małych projektów"                                       wynosi     245 518,69 zł

Minimalne wymaganie jakie musi zostać spełnione, aby projekt został wybrany do finansowania to otrzymanie  minimum 40% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju działania zawartych  w Lokalnych kryteriach wyboru projektu LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze „Gościńca 4 żywiołów” oraz pod numerem tel. 33 843 62 18

Aby uzyskać dodatkowy punkt, należy do 23 czerwca 2014r. do godz. 16:00 złożyć fiszkę projektową,  w biurze LGD  "Gościniec 4 żywiołów" w Lanckoronie lub przesłać ją mailowo.  Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent  i wskazany zakres lub cel operacji.

Fiszka projektowa "Małe projekty"

Fiszka projektowa "Odnowa i rozwój wsi"

Fiszka projektowa "Tworzenie i rozwój mikrporzedsiębiorstw"

 

NABÓR VII/2013

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Ogłasza nabór 

wniosków o przyznanie pomocy na operacje

 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskich Funduszu Rolnego  z zakresu:

„Małe projekty”

„Odnowa i rozwój wsi”

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

„ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Wdrażanych za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 Żywiołów”

działającej na terenie gmin:

Lanckorona, Stryszów, Mucharz i Kalwaria Zebrzydowska

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

18.11.2013r. do 03.12.2013 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Gościniec 4 Żywiołów” miejscowość: Lanckorona 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00, w dn. 03.12.2013 r.  w godzinach 10:00 - 18:00.  Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

 

Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.gosciniec4zywiolow.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.gosciniec4zywiolow.pl. oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Gościniec 4 Żywiołów” miejscowość: Lanckorona 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego).

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

 „Małe Projekty”              wynosi    440 218,52 zł.

„Odnowa i rozwój wsi”   wynosi    763 346,52 zł.

"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"                   wynosi  832 381,00 zł

"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"   wynosi  240 000,00  zł

 

Minimalne wymaganie, jakie musi zostać  spełnione aby projekt został wybrany do finansowania to otrzymanie minimum 40% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju działania zawartych w Lokalnych kryteriach wyboru projektów LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

W przypadku otrzymania tej samej liczby punktów w zakresie oceny za lokalne kryteria rozwoju o kolejności na liście decyduje wcześniejszy wpływ wniosku do biura LGD, biorąc pod uwagę datę godzinę oraz minutę  wpływu.

NABÓR VI /2012

         ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Gościńca 4 Żywiołów
działającego na terenie gmin:
Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu

„Odnowa i rozwój wsi” „oraz „Małe projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

25.06.2012r. do 16.07.2012r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Gościniec 4 Żywiołów” miejscowość: Lanckorona 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 15:00, w dn. 16.07.2012r.  w godzinach 10:00 - 18:00.Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.gosciniec4zywiolow.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Lokalnej Grupy Działania www.gosciniec4zywiolow.pl. oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: „Gościniec 4 Żywiołów” miejscowość: Lanckorona 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego).

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:

- „Małe Projekty” wynosi 436 497,82 zł.

- ”Odnowa wsi”   wynosi 528 562,00 zł.

 Minimalne wymaganie, jakie musi zostać  spełnione aby projekt został wybrany do finansowania to otrzymanie minimum 1/3 maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju działania zawartych w Lokalnych kryteriach wyboru projektów LGD „Gościniec 4 żywiołów”.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33 843 62 18.
 

NABÓR V/2012

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Gościńca 4 Żywiołów
działającego na terenie gmin:
Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje
z zakresu
    „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
    „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
27 kwietnia 2012 – 18 maja 2012
Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w dniu 18 maja 2012 roku w godzinach 10.00-18.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów www.gosciniec4zywiolow.pl
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587.
 Wysokość dostępnych środków w tym naborze w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2012 roku z zakresu:
   - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 210 000,00zł.
    - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  wynosi 380 000,00zł .

Minimalne wymaganie jakie musi zostać spełnione,  aby projekt został wybrany do finansowania to otrzymanie  minimum 1/3 maksymalnej liczby punktów dla danego rodzaju działania zawartych  w Lokalnych kryteriach wyboru projektu LGD „Gościniec 4 żywiołów”.Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w biurze „Gościńca 4 żywiołów” oraz pod numerem tel. 33 843 62 1

 

NABÓR IV/2011

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Gościńca 4 Żywiołów
działającego na terenie gmin: Lanckorona, Stryszów, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
Odnowa i rozwój wsi
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
1 grudnia 2011 – 21 grudnia 2011

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 w dniu 21 grudnia 2011 roku w godzinach 10.00-18.00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów www.gosciniec4zywiolow.pl
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania: Gościniec 4 Żywiołów w Lanckoronie 587
Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu: Odnowa i rozwój wsi w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w tym naborze wynosi 424 307,00 zł
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania.
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33 843 62 18
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Projekt, aby został wybrany musi otrzymać 1/3 maksymalnej liczby punktów dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” (tj. 18 pkt).


Informujemy, iż w dniu 20 września podczas WZC została zatwierdzona fiszka projektowa, która stanowi krótki opis planowanej inwestycji.
Fiszkę projektową należy złożyć do biura LGD "Gościniec 4 żywiołów" do dnia 24 listopada 2011 r.  Za złożenie fiszki można otrzymać dodatkowy punkt podczas oceny za lokalne kryteria wyboru operacji.

 

NABÓR III/2011

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów”
działającej na terenie gmin:
Lanckorona, Stryszów, Mucharz i Kalwaria Zebrzydowska
wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu
„Małe projekty ”, "Odnowa i rozwój wsi",
"Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
4 maja 2011 roku - 20 maja 2011 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00, w dn. 20maja 2011 r. w godzinach 10:00 - 18:00.
Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązujących formularzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” www.gosciniec4zywiolow.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów” www.gosciniec4zywiolow.pl oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lanckoronie 587 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00.

Wysokość dostępnych środkow na operacje w ramach działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w 2011 roku  z zakresu:

- „Małe Projekty” wynosi 205 304,00 zł.

- „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 270 000,00 zł.

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 180 000,00 zł.

- „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 70 000,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 1/3 maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji).

 Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33 843 62 18.

 

 

NABÓR II/2010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy na operacje
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
oraz „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,

„Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe Projekty”

wdrażanych za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów”
działającego na terenie gmin:
Lanckorona, Stryszów, Mucharz i Kalwaria Zebrzydowska
Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
8 listopad 2010 r. – 26 listopad 2010 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00, w dn. 26 listopada 2010 r. w godzinach 10:00 - 18:00.
Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązujących formularzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Formularze wniosków dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” www.gosciniec4zywiolow.pl.
Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania Gościniec 4 Żywiołów” www.gosciniec4zywiolow.pl oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lanckoronie 587 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 16:00.
Wysokość dostępnych środków na operacje ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2010 roku z zakresu:

 - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 70 000 zł,

- „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 100 000 zł.

- „Odnowa i rozwój wsiwynosi 340 000 zł,

- „Małe projekty” wynosi 205 300 zł.


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 33 843 62 18.

 

 

NABÓR I/2010

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” działającej na terenie gmin:
Lanckorona, Stryszów, Mucharz i Kalwaria Zebrzydowska.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
11 stycznia 2010 r. – 29 stycznia 2010 r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” w Lanckoronie 587 (budynek Gminnego Zakładu Budżetowego) od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00.
Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązujących formularzach wraz z wymaganymi załącznikami oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Formularze wniosków i kryteria wyboru operacji dostępne są na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.wrotamalopolski.pl i Lokalnej Grupy Działania „Gościniec 4 Żywiołów” oraz do wglądu w siedzibie Lokalnej Grupy Działania w Lanckoronie 587 od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 17:00.
Wysokość dostępnych środków na operacje ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w 2009 roku z zakresu:

  1.  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 70 000 zł,
  2.  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 100 000 zł,
  3.  „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 250 000 zł,
  4. „Małe projekty” wynosi 205 304 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 33 843 62 18.