Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
MONITORING REALIZACJA PROJEKTÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Realizacja Grantów

 
Realizacja grantu

PODSUMOWANIE GRANTU NR 3 „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych”.

 
 
»
 
 
Monitoring realizacji projektow w 2018r.

W 2018r. Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów"  przeprowadziła nabory  na Projekty Grantowe oraz   na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych  które zamieżają rozpocząć działalność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

Informuja o realizacji wniosków o powierzenie grantu Zestawienie_wnioskow_w_2018. r.

 
»
 
 
Monitoring projektów GRANTOWYCH

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”do 30 czerwca 2018 roku LGD przeprowadziło 8 naborów na Projekty Grantowe  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

Informuja o realizacji wniosków o powierzenie grantu - Plik do pobrania

 

 
»
 
 
Monitoring realizowanych projektów dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”do 30 czerwca 2018 roku LGD przeprowadziła  nabory wniosków na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych  które zamieżają rozpocząć działalność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

Informuja o realizacji naborów - przedsiębiorcy na dzień 13.06.2018r  Plik do pobrania

 
»