Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
REALIZACJA PROJEKTÓW MONITORING
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Realizacja Grantów

 
Monitoring realizowanych projektów dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”do 30 czerwca 2018 roku LGD przeprowadziła  nabory wniosków na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych  które zamieżają rozpocząć działalność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

 
»
 
 
Monitoring projektów GRANTOWYCH

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów"  przeprowadzi nabory  na Projekty Grantowe oraz   na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych  które zamieżają rozpocząć działalność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

 

 
»
 
 
Suszenie Ddrewna Kachnik,

FIRMA: SUSZENIE DREWNA KACHNIK Dzięki dofinansowaniu ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów zrealizowany został projekt pt.: „Podjęcie działalności gospodarczej w branży tartacznej oraz utworzenie jednego miejsca pracy”.  W wyniku realizacji projektu na terenie LGD powstała firma:  Suszenie Ddrewna Kachnik, która posiada nowoczesną suszarnię aerodynamiczną do drewna z systemem ciągłego pomiaru temperatury, wilgoci powietrza i wilgoci drewna w 3 punktach oraz magazyn o powierzchni do 50m2 do przechowywania surowca wysuszonego. Firma zajmuje się sprzedażą mokrego drewna i po suszarni, suszeniem usługowym, magazynowaniem, załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem. Zapraszamy do współpracy: tel.539-564-847,   suszdrew@gmail.com

 
»
 
 
MK Garden Pracownia Projektowa

FIRMA: MK GARDEN PRACOWNIA PROJEKTOWA Dzięki dofinansowaniu ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD Gościniec 4 żywiołów zrealizowany został projekt pt.: „Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez utworzenie miejsca pracy w biurze projektowym Architektury Krajobrazu” . W wyniku realizacji projektu na terenie LGD powstała firma  MK Garden Pracownia Projektowa. Nowopowstała firma zajmuje się  projektowaniem ogrodów oraz aranżacją przestrzeni. Powstające projekty obejmują dobór odpowiednich roślin, oświetlenia, nawierzchni oraz małej architektury.  Zapraszamy do współprac: www.mk-garden.pl kontakt@mk-garden.pl

 
»
 
 
Realizacja Grantu 2/2022/G

PODSUMOWANIE GRANTU 2/2022/G   pt. „Tworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców  oraz turystów  poprzez budowę  ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów.”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 3/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU 3/2018/G pt. „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 4/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU 4/2018/G pt. „Renowacja kapliczek Dzwonek, Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach, Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronie z dzieciątkiem Jezus oraz Figury Chrystusa Frasobliwego
 
»
 
 
Realizacja Grantu 5/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU 5/2018/G pt. „„Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnej, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 6/208/G

PODSUMOWANIE GRANTU 6/2018/G pt. „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 7/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU NR 7/2018/G Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowymi na terenie LGD
 
»
 
 
Realizacja Grantu 3/2017/G

PODSUMOWANIE GRANTU NR 3/2017/G pt:„Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych”.

 
 
»