Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
REALIZACJA PROJEKTÓW - MONITORING
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Realizacja Grantów

 
Monitoring realizowanych projektów dla przedsiębiorców

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”do 30 czerwca 2018 roku LGD przeprowadziła  nabory wniosków na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych  które zamieżają rozpocząć działalność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

 
»
 
 
Monitoring projektów GRANTOWYCH

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów"  przeprowadzi nabory  na Projekty Grantowe oraz   na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych  które zamieżają rozpocząć działalność  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW.

 

 
»
 
 
Realizacja Grantu 3/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU 3/2018/G pt. „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 4/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU 4/2018/G pt. „Renowacja kapliczek Dzwonek, Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronach, Matki Bożej Różańcowej z Dzieciątkiem w koronie z dzieciątkiem Jezus oraz Figury Chrystusa Frasobliwego
 
»
 
 
Realizacja Grantu 5/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU 5/2018/G pt. „„Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnej, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 6/208/G

PODSUMOWANIE GRANTU 6/2018/G pt. „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej”
 
»
 
 
Realizacja Grantu 7/2018/G

PODSUMOWANIE GRANTU NR 7/2018/G Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo-kulturowymi na terenie LGD
 
»
 
 
Realizacja Grantu 3/2017/G

PODSUMOWANIE GRANTU NR 3/2017/G pt:„Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych”.

 
 
»