Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
NABORY WNIOSKÓW GRANTY
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Ogłoszenia o naborach wniosków

LGD "Gościniec 4 żywiołów"

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wnioski można składać w miejscu i terminie wskazanym
w poszczególnm ogłoszeniu o naborze

Harmonogram naborów mozna znaleść na naszej stronie internetowej w zakładce Harmonogram naborów

 
RODO

Informujemy, że wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy na powierzenie grantu Beneficjent/ Grantobiorca powinien dostarczyć wypełnione formularze oświadczeń RODO. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
 
»
 
 
NABOR 2/2022/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 2/2022/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty". Termin składania wniosków 09.02.2022 do 28.02.2022 r.

 
»
 
 
NABOR 1/2022/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2022/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Termin składania wnioskó od 09.02.2022r do 28.02.2022r..

 
»
 
 
Nabór 5/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 5/2021/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Termin składania wnioskó od 03.11.2021 do 18.11.2021.

 
»
 
 
Nabór 4/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 4/2021/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD. Termin składania wniosków 03.11.2021 do 18.11.2021.

 
»
 
 
Nabor 3/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 3/2021/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty". Termin składania wniosków 08.02.2021- 22.02.2021.

 
»
 
 
Nabor 2/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 2/2021/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Termin składania wniosków 08.02.2021- 22.02.2021.

 
»
 
 
Nabor 1/2021/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU NR 1/2021/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na Przedsięwzięcie I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD. Termin składania wniosków 08.02.2021- 22.02.2021.

 
»
 
 
Nabór 1/2019/G

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu Nr 1/2019/G  Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW  na lata 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW  na zadania w ramach rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

 
»
 
 
NABOR 7/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 7/2018/G Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na zadania w ramach  zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

 
»
 
 
NABOR 6/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 6/2018/G Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR,w tym produktów lub usług lokalnych, wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  w ramach Przedsięwzięcia I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

 
»
 
 
NABÓR 5/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 5/2018/G Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe.

 
»
 
 
NABÓR 4/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 4/2018/G Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury.

 
»
 
 
ANULOWANE NABORY 1/2018/G oraz 2/2018/G

Zarząd Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”  zgodnie z punktem XII Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach podziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, informuje iż

odstępuje od konkursów grantowych: 1/2018/G oraz 2/2018/G ze względu na brak możliwości realizacji wskaźnika produktu.

 W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na granty, szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej  www. gosciniec4zywiolow.pl

 
»
 
 
NABÓR 3/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 3/2018/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach  rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty".

 
»
 
 
NABÓR 2/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 2/2018/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez ngo.

 
»
 
 
NABÓR/1/2018/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 1/2018/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury.

 

 
»
 
 
NABÓR 3/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 3/2017/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.5 Działania na rzecz ochrony i zachowania walorów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego przez organizacje pozarządowe.

 
»
 
 
NABÓR 2/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 2/2017/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury.

 
»
 
 
NABÓR 1/2017/G

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW o powierzenie grantu NR 1/2017/G. LGD „Gościniec 4 żywiołów” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem EFRROWi na zadania w ramach zachowania dziedzictwa lokalnego, promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych oraz podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych w ramach Przedsięwzięcia I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

 
»