Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
STRYSZÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Stryszów – Zielona Brama Beskidu
Pierwsze wzmianki o  wsiach wchodzących w skład współczesnej gminy pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Sam Stryszów został założony najprawdopodobniej w XIII wieku przez Słupskich, którzy byli właścicielami wsi do XVI w. Od początku istnienia do 1945 r. wieś Stryszów była własnością prywatną. Wg tradycji nazwa pochodzi od słowa strychacz, czyli ceglarz - na terenie gminy znajdowały się cegielnie, słynące z wyrobów garncarskich. Na rozwój gminy począwszy od średniowiecza miały wpływ położone w pobliżu ośrodki miejskie. Początkowo Wadowice, którym około 1430 roku książę oświęcimski nadał prawa miejskie, a wśród nich prawo do organizowania targów, na które przybywali Mieszkańcy Stryszowa. Od XVII wieku datuje się promieniowanie kulturowe Kalwarii Zebrzydowskiej, rozwinął się ruch pątniczy - m.in. wzdłuż rzeki Stryszówki pielgrzymi podążali do ośrodka kultu Maryjnego. Stryszów przez wieki ponosił ciężary pańszczyźniane i podatkowe. Na początku XIX wieku wieś zakupił Kalasanty Gorczyński, syndyk oo. Bernardynów z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ostatnimi właścicielami wsi byli Rozalia i Franciszek Łubieńscy. W roku 1946 roku folwark został rozparcelowany. Najważniejsze zabytki gminy:

 

• Kościoły: p.w. św. Jana Kantego (m. in. barokowe obrazy oraz płaskorzeźba „Chrystus w gaju oliwnym” z warsztatu Wita Stwosza), p.w. św. Anny z lat 1932 – 35 (główny ołtarz z XVIII w.), p.w. św. Józefa z 1906 r.,
• Kapliczka Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia, kamienna, malowana w XIX w.,
• Rzeźba św. Onufrego z 1769 r., „Pieta” - Matka Boska z ciałem Chrystusa, XIX w.,
• Dwór w Stryszowie - wzniesiony pod koniec XVI w., otoczony parkiem krajobrazowym, obecnie: oddział Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu.

Gmina ma najlepszą strukturą rolniczą na terenie obszaru LGD „Gościńca 4 żywiołów”, zarówno co do wielkości gospodarstw, jak i bonitacji gleb – przeważają klasy III (a i b) oraz IV (a i b). Statystyki wykazują ok. 80 % ludności dwuzawodowej (chłoporobotnicy).

Gmina Stryszów ma najwięcej dróg śródpolnych z atrakcyjnymi panoramami widokowymi (zwłaszcza na pasmo Babiej Góry) spośród gmin Obszaru. Krajobrazowe warunki, konfiguracja terenu predestynują gminę do rozwijania usług turystyki aktywnej i sportów naturalnych. Część zachodniej granicy gminy będzie stanowił budowany zbiornik „Świnna Poręba”, który należy do najważniejszych atrakcji turystycznych Obszaru. 


Warunki do rozwoju turystyki aktywnej, ośrodek sportów rowerowych (latem)i narciarstwa klasycznego (zimą). 


Prezentacja Stowarzyszenia "Gościniec 4 żywiołów"
podczas spotkania we Dworze Senator w Zakrzowie - 15. 11.2009 r.,

           

p_1.jpg        
 

   
Galeria