Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
HARMONOGRAM
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

papier firmowy góa 

W związku z podpisaniem w dniu 09.06.2022r.  UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY nr 00060-6934-UM0600060/22 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przystąpujemy do działań związanych z opracowaniem LSR.

Pozyskane środki będą służyć przygotowaniu strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - LSR na lata 2023 - 2027 dla obszaru Gościńca 4 zywiołów, m.in. pozwolą przeprowadzić spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością, prowadzić stronę internetowąna której będa umieszczane wszystkie informacje dotyczące procesu konsultacji oraz sporządzania LSR.

Już dziś zapraszamy na spotkania dotyczące Budowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2024-2027

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Gmina Kalwaria Zebrzydowska

Kalwaria Zebrzydowska/ CKSiT

ul. A. Mickiewicza 4
34-130 Kalwaria Zebrzydowska  

           26.07.2022               
godz. 17.30-19.30

Gmina Lanckorona

Lanckorona/Dwór Lanckorona

 ul Kazimierza Wielkiego 7
34-143 Lanckorona

  27.07.2022  
  godz. 17.30-19.30

Gmina Mucharz

Mucharz/ GOKiC

Mucharz 226 
34-106 Mucharz

               25.07.2022                
    godz. 17.30-19.30

Gmina Stryszów

Stryszów / Klub Seniora,

Stryszów 542
34-146 Stryszów

        20.07.2022            
godz. 17.30-19.30


 

PROGRAM SPOTKAŃ

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania.

2. Krótkie przedstawienie się jego uczestników- prezentacja wg. sektorów.

3. Prezentacja głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne , partnerstwo w realizacji LSR.

4. Prezentacja założeń partnerstwa Gościńca 4 żywiołó  w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

5.Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla podmiotów obszaru LGD, w tym mieszkańców nt. potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru oraz celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, a także odnośnych działań.

6. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem internetowych narzędzi komunikacyjnych.

7. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR ,podejmowania działań dla osiągnięcia celów końcowych i ich rezultatów.

8. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań opracowania LSR.