Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 

OGŁOSZENIE nr 2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

W związku z brakiem kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, ponownie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

 
»
 
 

WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 
»
 
 

Zawiadomienie o XX Posiedzeniu Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Informujemy, iż  w dniu: 30 lipca 2018 r., o godzinie 16:00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”, w siedzibie biura Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”  w Zakrzowie.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych  podczas naborów: 13/2018 w terminie od 02.07.2018 do 16.07.2018 oraz w związku z ogłoszeniem operacji własnej nr OW/2/2018.  

 
»
 
 

OGŁOSZENIE Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

 
»
 
 

WYJAZD STUDYJNY DO FRANCJI W dniach 24 - 28 czerwca br. 20-osobowa grupa rolników oraz towarzyszących im doradców rolnych i przedstawicieli ugrupowań politycznych, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Francji, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji i pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości".

 
»
 
 

Zawiadomienie o XIX Posiedzeniu Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Informujemy, iż  w dniu: 19 lipca 2018 r., o godzinie 16:00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”, w siedzibie biura Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”  w Zakrzowie.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych  podczas naborów: 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 oraz 11/2018 w terminie od 19.06.2018 – 03.07.2018 oraz 25-06-2018 do 10-07-2018 r.

 
»
 
 

Zawiadomienie o XVIII Posiedzeniu Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”

Informujemy, iż  w dniu: 11 lipca 2018 r., o godzinie 16:00 odbędzie się Posiedzenie Rady LGD „Gościniec 4 żywiołów”, w siedzibie biura Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”  w Zakrzowie.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków w ramach działania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich złożonych  podczas naborów: 6/2018/G, 7/2018/G w terminie od 18-06-2018 do 04-07-2018 r.

 
»
 
 

WAŻNE Oświadczenia RODO Informujemy, że wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje inne niz LGD oraz wnioskiem na powierzenie grantu Beneficjent/ Grantobiorca powinien dostarczyć wypełnione formularze oświadczeń RODO  dla wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane we wniosku o powierzenie grantu (np. osoby użyczające działki, osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, pełnomocnicy itp.).

 
»
 
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe  połączone z warsztatami „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” Kalwaria Zebrzydowska - 21.06.2018 r.  godz. 16:00 w CKSiT  w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 
»
 
 

KONFERENCJA "EKOMUZEUM - SIECIOWY PRODUKT TURYSTYKI DZIEDZICTWA" 13 czerwca w Osieku odbyła się konferencja "Ekomuzeum - sieciowy produkt turystyki dziedzictwa". Podczas konferencji Dolina Karpia oraz partnerzy projektu Gościniec 4 żywiołów, Partnerstwo na Jurze. Zaprezentowano zrealizowane działania w ramach realizacji projektu EKOMUZEUM min:  miejscowe dziedzictwa  przyrodnicze, historyczne  i kulturowe, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne itp.

 
»