Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 

NABORY WNIOSKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I NGO

Informujemy, że 06.08.2018 r. ogłoszone zostały nabory wniosków nr 14/2018, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 14/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Wnioski można składać  w terminie  od 20.08.2018  do 03.09.2018

 
»
 
 

OGŁOSZENIE nr 2 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

W związku z brakiem kandydatów na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, ponownie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

 
»
 
 

WSPARCIE DORADCZE I FINANSOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.

 
»
 
 

OGŁOSZENIE Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gościniec 4 żywiołów z siedzibą w Zakrzowie, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW.

 
»
 
 

WYJAZD STUDYJNY DO FRANCJI W dniach 24 - 28 czerwca br. 20-osobowa grupa rolników oraz towarzyszących im doradców rolnych i przedstawicieli ugrupowań politycznych, uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Francji, zorganizowanym przez Małopolską Izbę Rolniczą w ramach realizacji operacji i pn. "Żywność od rolnika na lokalnym rynku – francuskie doświadczenia dla doskonalenia polskiej rzeczywistości".

 
»
 
 

WAŻNE Oświadczenia RODO Informujemy, że wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje inne niz LGD oraz wnioskiem na powierzenie grantu Beneficjent/ Grantobiorca powinien dostarczyć wypełnione formularze oświadczeń RODO  dla wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane we wniosku o powierzenie grantu (np. osoby użyczające działki, osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, pełnomocnicy itp.).

 
»
 
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe  połączone z warsztatami „Jak pozyskać dotację z Unii Europejskiej? Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz „Przygotowanie, realizacja i rozliczenie projektów! w ramach inicjatywy LEADER PROW 2014 – 2020 realizowanej przez LGD „Gościniec 4 żywiołów” Kalwaria Zebrzydowska - 21.06.2018 r.  godz. 16:00 w CKSiT  w Kalwarii Zebrzydowskiej.

 
»
 
 

KONFERENCJA "EKOMUZEUM - SIECIOWY PRODUKT TURYSTYKI DZIEDZICTWA" 13 czerwca w Osieku odbyła się konferencja "Ekomuzeum - sieciowy produkt turystyki dziedzictwa". Podczas konferencji Dolina Karpia oraz partnerzy projektu Gościniec 4 żywiołów, Partnerstwo na Jurze. Zaprezentowano zrealizowane działania w ramach realizacji projektu EKOMUZEUM min:  miejscowe dziedzictwa  przyrodnicze, historyczne  i kulturowe, warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne itp.

 
»
 
 

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH
w terminie od 18 do 25 czerwca 2018 r.

w związku z ogłoszonym  w terminie  od 02.07.2018  do 16.07.2018 naborem wniosków nr 13/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

 
»
 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE W związku z zamiarem realizacji operacji własnej pt „Moja pierwsza firma”- - podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej dział. gospodarczej z uwzględ. komponentu związ. z branżą turystyczną oraz rozwój i promocja klastrów meblowego, obuwniczego oraz spożywczej inicjatywy klastrowej” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszamy do składania ofert cenowych.

 
»