Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH
w terminie od 18 do 25 czerwca 2018 r.

w związku z ogłoszonym  w terminie  od 02.07.2018  do 16.07.2018 naborem wniosków nr 13/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

 
»
 
 

ZAPYTANIA OFERTOWE W związku z zamiarem realizacji operacji własnej pt „Moja pierwsza firma”- - podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej dział. gospodarczej z uwzględ. komponentu związ. z branżą turystyczną oraz rozwój i promocja klastrów meblowego, obuwniczego oraz spożywczej inicjatywy klastrowej” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zapraszamy do składania ofert cenowych.

 
»
 
 

NABÓR WNIOSKÓW - ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że 18.06.2018 r. ogłoszone zostały nabory wniosków nr 13/2018  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 13/2018 Rozwój działalności gospodarczej

Wnioski y można składać w terminie: od 02.07.2018  do 16.07.2018

 
»
 
 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW Zarząd LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na  Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 26.06. 2018r. o godz. 17.00 w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie

 
»
 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH
w terminie od 11 do 18 czerwca 2018 r.

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 25.06.2018  do 10.07.2018 naborami wniosków nr 11/2018 i 12/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

 
»
 
 

NABORY WNIOSKÓW DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I NGO

Informujemy, że 11.06.2018 r. ogłoszone zostały nabory wniosków nr 11/2018 i 12/2018, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR 11/2018 - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez organizacje pozarządowe - /nabór dla organizacji pozarządowych/

NABÓR 12/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD  /nabór dla organizacji pozarządowych i JST/

Wnioski można składać  w terminie  od 25.06.2018  do 10.07.2018

 

 
»
 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH
w terminie od 5 do 12 czerwca 2018 r.

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 19.06.2018  do 03.07.2018 naborami wniosków nr 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych

 
»
 
 

NABORY WNIOSKÓW NA PODEJMOWANIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że 05.06.2018 r. ogłoszone zostały nabory wniosków nr 7/2018, 8/2018, 9/2018, 10/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski można składać  w terminie  od 19.06.2018  do 03.07.2018

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie LGD „Gościniec 4 żywiołów”  oraz za pośrednictwem POP po przez stronę internetową www.lgd.witkac.pl.

 
»
 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH

W związku z ogłoszonymi  w terminie  od 18-06-2018 do 04-07-2018   naborami wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych na następujące działania:

NABÓR NR 6/2018/G -  Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NABÓR NR 7/2018/G - Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Fiszki należy składać w terminie od 04 do 11 czerwca 2018 r.

 
»
 
 

 NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU

Informujemy, że 04.06.2018 r. ogłoszone zostały nabory wniosków o powierzenie grantu nr 6/2018/G, 7/2018/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

NABÓR NR 6/2018/G -  Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

NABÓR NR 7/2018/G - Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Wnioski można składać  w terminie  od 18-06-2018 do 04-07-2018

 
»