Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
AKTUALNOŚCI
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt:  Jak pozyskać dotację z UE ? „Realizacja projektów! Tworzenie inicjatyw klastrowych."  w ramach drażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  na lata 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” 10.01.2018r. o godz. 16.00 w Zakrzowie.

 
»
 
 

DZIAŁANIA AKTYWIZUJACE MIESZKAŃCÓW LGD Fundacja Dziedzictwo przeprowadziła Spotkanie tematyczo – edukacyjne ,,Blog jak dysk pamięci’’  Przedsięwzięcie realizowane było ramach  przedsięwzięć promocyjnych i aktywizujących mieszkańców LGD "Gościniec 4 żywiołów”.

 

 
»
 
 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE EKOMUZEUM Wszystkich Członków Ekomuzeum Gościńca 4 żywiołów oraz osoby zaangażowane w proces zarządzania i promocji ekomuzeów zapraszamy do wzięcia udział w szkoleniu „Zarządzanie lokalnymi organizacjami turystycznymi i promocją turystyczną”.

 
»
 
 

DZIAŁANIA AKTYWIZUJACE MIESZKAŃCÓW LGD W ramach współpracy Stowarzyszenia Mieszkańców Stanisław Dolny „Dolany na Ludowo i Sportowo” i Stowarzyszenia LGD „Gościniec 4 żywiołów”  zostały przeprowadzene warsztaty edukacyjne i promocja produktu lokalnego "Warsztaty rękodzieła dla dzieci Siedmiomilowe buty dla Świetego Mikołaja.”

 
»
 
2017
 

DOTACJE UNIJNE DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH LGD  „Gościniec 4 żywiołów” pozyskał Fundusze z Unii Europejskiej przeznaczone na wsparcie dla społeczności lokalnej. W ramach realizacji LSR 50% środków  zostało przeznaczonych na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu – osoby zainteresowane mogą aplikować o środki na  realizację zaplanowanych działań i przedsięwzięć. Obecnie ogłoszone zostały nabory wniosków o powierzenie grantu dla organizacji pozarządowych.

 
»
 
 

OGŁOSZONE NABORY WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU. Informujemy, że ogłoszone zostały nabory wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G, 5/2017/G, 6/2017/G w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski można składać w terminie od 28.12.2017 do 22.01.2017.

 
»
 
 

SPOTKANIE FORUM LOKALNEGO  Zapraszamy Członków Rady, Zarządu, Forum lokalnego LGD „Gościniec 4 żywiołów” na spotkanie nt:  „Monitorowanie realizacji LSR, podsumowanie przeprowadzonych naborów” 18.XII.2017r. godz. 16:00 Budynek Inkubatora Kuchennego w Zakrzowie.

 
»
 
 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE INFORMACYJNO SZKOLENIOWE LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjno- szkoleniowe nt:  „Możliwości pozyskiwania środków unijnych dla organizacji pozarządowych /Granty i inne operacje/  za pośrednictwem LGD „Gościniec 4 żywiołów” w ramach PROW 2014-2020” Kalwaria Zebrzydowska  - 15.XII.2017 r. godz. 16:00  /Stare Kino/

 
»
 
 

Grupa Nieformalna „Miłośnicy lokalnych przysmaków” zaprasza do udziału w konkursie „Najlepsze ciasto świąteczne” który odbędzie się 7 stycznia 2018 r. w Domu Kultury w Jastrzębi. Ocenie podlegać będą ciasta, które należy dostarczyć w dniu konkursu w godzinach 10:00 – 11:00. Wyniki zostaną ogłoszone i nagrody rozdane podczas „Wspólnego kolędowania” w dniu 07.01.2018 r.

 
»
 
 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA FISZEK PROJEKTOWYCH dla naborów wniosków o powierzenie grantu nr 4/2017/G,  5/2017/G,  6/2017/G, termin składania wniosków  planowany jest   od 28-12-2017 do 15-01-2018  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Termin składania fiszek projektowych -  do 18 grudnia  2017r.

 
»