Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ - ZMIANY
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W związku z wejściem w życie w dniu 3 września 2011 roku przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2011 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 172, poz. 1027) nastąpiła zmiana zasad przyznawania pomocy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
 

Szczegółowe informacje: Szczegółowe informacje na temat zmiany przepisów rozporządzenia MRiRW