Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIE KONSULTACYJNE GMINA STRYSZÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska 

Stowarzyszenie „Gościniec 4 żywiołów”

Zaprasza na spotkania w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) dla

obszaru Gościńca 4 żywiołów na lata 2023 – 2027

które odbędzie się

20.07 2022r. o godz. 17.30

w Stryszowie w Klubie Seniora

Stryszów ( obok budynku LKS Chełm w Stryszowie )


 

Program spotkania:

1. Powitanie i przedstawienie celów spotkania.

2. Przedstawienie uczestników- prezentacja wg. sektorów,

3. Prezentacja głównych cech podejścia LEADER między innymi: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne , partnerstwo w realizacji LSR.

4. Prezentacja działalności i  założeń Gościńca 4 żywiołów  w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów.

5.Prezentacja diagnozy obszaru oraz wstępnych wyników ankiet dla podmiotów obszaru LGD.

6. Weryfikacja SWOT metodą World Cafe, dyskusje w grupach lub z użyciem internetowych narzędzi komunikacyjnych.

7. Dyskusja ogólna nt. weryfikacji celów LSR ,podejmowania działań dla osiągnięcia celów końcowych i ich rezultatów.

8. Podsumowanie efektów spotkania i przedstawienie dalszych działań opracowania LSR.Zapraszamy wszystkich mieszkańców z terenu Gościńca 4 zywiołów do przedstawienia swoich pomysłów, potrzeb, propozycji które mogą mieć znaczenie podczas tworzenia LSR

Kontakt- biuro LGD Gościniec 4 Żywiołów    33/8436218 / 662147884