Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Kostka
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
                                 

W ramach projektu własnego realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. "Ekologia i wizerunek - rozwój infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej, wzmocnienie kapitału społecznego oraz podnoszenie wiedzy mieszkańców LGD w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych poprzez nowy wizerunek miejsc szczególnych oraz szkolenia o tematyce ekologicznej" zakończyły się prace związane z ułożeniem kostki brukowej przed budynkiem LGD Gościniec 4 Żywołów.
Teraz pozostaje tylko upiększyć teren kwiatami i ziołami i już można będzie organizować różne przedsięwzięcia. 
A tutaj można podziwiać końcowy efekt: