Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Operacja własna LGD OW/4/2018 – brak zgłoszeń
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Operacja własna LGD OW/4/2018 – brak zgłoszeń

LGD Gościniec 4 żywiołów, w związku z umieszczeniem w dniu 02.08.2018 r. na stronie internetowej LGD „Gościniec 4 żywiołów”  ogłoszenia nr OW/4/2018 o planowanej do realizacji operacji własnej LGD w ramach przedsięwzięcia Przedsięwzięcie II.2.3: „Moja pierwsza firma” – podniesienie wiedzy w zakresie podejmowania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej z uwzględnieniem komponentu związanego z branżą turystyczną oraz rozwój  i  promocja klastrów eblowego,  obuwniczego  oraz  spożywczej  inicjatywy klastrowej informuje, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji nie zgłosił zamiaru

W związku z nie zgłoszeniem  przez uprawnione podmioty zamiaru realizacji operacji  w naborze nr OW/4/2018 informujemy że  operacje własną, po  pozytywnej weryfikacji dokonanej przez Radę LGD będzie realizować LGD Gościniec 4 żywiołów.