Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
UZASADNIENIE I KONTEKST POWSTANIA INKUBATORA KUCHENNEGO W ZAKRZOWIE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

INKUBATOR KUCHENNY –Uzasadnienie inwestycji Inkubatora Kuchennego w Bugaju Zakrzowskim- gmina Stryszów ( obszar działania LGD Gościniec 4 Żywiołów)

Od 2010 roku realizowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska projekt „Produkt Lokalny Małopolska – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski dofinansowany ze środków Funduszu Szwajcarskiego. Stowarzyszenie LGD „ Gościniec 4 Żywiołów” jest głównym partnerem projektu (zrzeszającym interesariuszy z terenu gmin Lanckorona, Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska i Mucharz) odpowiedzialnym za powstanie pierwszego w Polsce Inkubatora Kuchennego oraz stworzenie modelu przetwórstwa i sprzedaży produktu lokalnego w oparciu o zasoby małych gospodarstw.  

Budżet projektu wynosi 11.377.290 PLN, w tym dotacja w wysokości 10.297.062 PLN ze strony Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Całość inwestycji Inkubatora Kuchennego to kwota ok. 1 200 000 zł. Na inwestycję Inkubatora Kuchennego  została przeznaczona kwota 800 000 zł ze środków szwajcarskich, 100 000  to wkład własny stowarzyszenia „ Gościniec 4 Żywiołów”. Dodatkowa kwota 354 000  zł ze środków szwajcarskich zagwarantowana została  na wyposażenie inkubatora kuchennego w potrzebne sprzęty. Dotację otrzymało stowarzyszenie „ Gościniec 4 Żywiołów” ze względu na charakter projektu szwajcarskiego ( 90% finansowania dla stowarzyszenia).

Brakująca kwota 160 000 tyś o którą zwróciłyśmy się do 4 gmin Gościńca 4 Żywiołów oraz Samorządu Województwa pozwoliła by na pokrycie kosztów :

- wykonanie muru oporowego- 50 000 zł

- zagospodarowanie terenu, ogrodzenie , parking, montaż drzwi, częściowy montaż wyposażenia- 80 000 zł

- częściowe koszty termomodernizacji- 31 000 zł.

  

KONTEKST POWSTANIA INKUBATORA W ZAKRZOWIE

Właścicielem budynku w którym wykonywany jest Inkubator Kuchenny jest gmina Stryszów. W 2013 roku  Wójt Gminy Stryszów  użyczył budynek starej szkoły wraz z przylegającymi działkami na okres 10-lat – do 2013 roku. Budynek był zniszczony, ale posiadał wiele zalet:

  • dogodne, centralne położenie dla wszystkich 4 gmin Gościńca 4 Żywiołów,
  • dobry dojazd o każdej porze roku,
  • właściwa kubatura budynku,
  • potrzeba zagospodarowania obiektu, który był budowany w czynie społecznym przez społeczność wsi i niszczał, opuszczony od kilku lat, co ma istotne znaczenie dla poparcia społecznego projektu.

W 2012 roku przy opracowywaniu biznes planu komponentu Inkubatora Kuchennego, który stanowił częścią wniosku o dofinansowanie projektu Produkt Lokalny Małopolska, skupiono się na kwestii związanych z określeniem zapotrzebowania/uzasadnienia, sposobu funkcjonowania i oferty oraz źródeł przyszłych przychodów Inkubatora niezbędnych dla jego utrzymania. W wyniku analiz i konsultacji z miejscowymi rolnikami (przyszłymi użytkownikami) oraz przedstawicielami gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gościniec 4 Żywiołów, ustalono że:

  1. Istnieje zapotrzebowanie na usługi Inkubatora Kuchennego w zakresie przestrzeni kuchennej i urządzeń dla małego przetwórstwa.
  2. Istnieje gotowość i zainteresowanie wśród miejscowych rolników dla współtworzenia ostatecznego kształtu i zakresu działalności Inkubatora.
  3. Inkubator kuchenny może być jedynym modelowym rozwiązaniem  dla rolników i małych producentów umożliwiającym produkcję i sprzedaż produktów z małych gospodarstw rolnych, który spełniał będzie wymogi Sanepidu w tym zakresie
  4. Możliwość realizacji Inkubatorów przetwórstwa lokalnego wzorowanych na Inkubatorze Kuchennym w Stryszowie  będzie możliwa za pośrednictwem LGD w ramach PROW 2014-2020.