Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Budowa Inkubatora Kuchennego
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z budową IK w Zakrzowie

Sprawozdanie z realizacji działań związanych z budową IK w Zakrzowie w okresie do 10 stycznia 2015
1. Budowa wykonywana jest zgodnie z założonych harmonogramem prac, odbiory prac odbywają się co miesiąc na podstawie protokołów zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.
2. W miesiącu grudniu dobywały się (podobnie jak w miesiącach poprzednich) co tygodniowe spotkania z wykonawcą na których ustalano rozwiązywano sprawy bieżące. Poruszono min. następujące tematy:
 Zmiany technologii w zagospodarowaniu terenu. Zmiana ściany oporowej na skarpowanie terenu.
 Zastosowania różnych rozwiązań wentylacji pomieszczeń IK.
 Dobór koloru pokrycia dachowego.
 Szczegółów technicznych rozwiązania ociepleni połaci dachowej
 Ustalenia szczegółu instalacji fotowoltaicznej.
 Ustalenie rozwiązania podszybia i nadszybia windy.
 Domurowanie dodatkowego fragmentu ścian na poziomie piwnicy w obrębie przyszłego szybu windowego.
 Rozstrzygnięcie niejasności w kwestii instalacji sars
 Zmiany usytuowania okien na poziomie pietra
 Rezygnacji ze studzienki schładzającej w kotłowni
 Zatwierdzono wykonanie kotłowni gazowej z piecem pulsacyjnym.
3. Zebrano oferty na windę zgodnie z uwagami projektanta
4. Przeprowadzono konsultacje ws. wentylacji i rekuperacji budynku IK z wykonawcami wentylacji oraz projektantem.
5. Ustalono telefonicznie z projektantem pozostawienie rozwiązań wentylacyjnych przy jednoczesnych zmianach w technologii
6. Przygotowano propozycje zmian w projekcie technologicznym, elektrycznym, wodnym i kanalizacyjnym odwodnienia parceli,
7. Został częściowo przygotowany kosztorys inwestorski do wniosku od datację FOŚ
Obecnie budynek posiada już wymurowane pomieszczenia, część instalacji wodnej przyziemia, zamontowane okna, dach oraz rozpoczynają się prace związane z ociepleniem i zagospodarowaniem terenu.
Poniżej zdjęcia z okresu remontu od X 2015 do 10. 01.2016