Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
POWOŁANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

24 lipca 2015 roku został powołany przez Zarząd Stowarzyszenia  Zespół Roboczy, który będzie się spotykał na każdym etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów”. Celem Zespołu jest ustalenie planu poszczególnych prac, analiza wyników ze spotkań, ankiet, wywiadów oraz opinii forum lokalnego i na podstawie tych danych merytoryczne przygotowanie strategii. Jednym z pierwszych zadań Zespołu Roboczego będzie wybór zastosowanych metod partycypacyjnych, zespół będzie także odpowiedzialny min. za przegotowanie wszystkich potrzebnych do konsultacji dokumentów.

W skład Zespołu  Roboczego weszły osoby, które od wielu lat zajmują się wdrażaniem LSR oraz posiadają wiedzę i odpowiednie doświadczenie w tym zakresie:

  1. Prezes Stowarzyszenia Renata Bukowska – osoba odpowiedzialna za merytoryczne  opracowanie LSR
  1. Wioletta Rupa - Specjalista ds. zarządzania środkami unijnymi PROW,  pracownik LGD, który jest odpowiedzialny za działania zwiazane z przygotowaniem obecnej LSR takie jak opis obszaru LGD, przygotowywanie notatek ze spotkań, prowadzenie stronyy www oraz organizację konsultacji i spotkań.
  1. Ewa Frosztęga - Wiceprezs LGD, osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do LSR, procedur biura, regulaminów.
  1. Krzysztof Kwatera – członek LGD.

 

Spotkania Zespołu odbywać się będą każdorazowo po przeprowadzonych metodach partycypacji po każdym etapie opracowania LSR. Spotkania będą odbywać się także na bieżąco w trakcie przygotowywania dokumentów LSR.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.