Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA ZESPOŁU ROBOCZEGO - PODSUMOWANIE
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Spotkania Zespołu Roboczego - podsumowanie

Na każdym etapie tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościniec 4 żywiołów” w biurze LGD spotykał się Zespół Roboczy, którego celem było ustalenie planu kolejnych prac, analiza wyników ze spotkań, ankiet, wywiadów oraz opinii forum lokalnego i na podstawie tych danych merytoryczne przygotowanie strategii. Zespół został powołany przez Zarząd Stowarzyszenia  24 lipca 2015 roku. Jednym z pierwszych zadań Zespołu Roboczego był wybór zastosowanych metod partycypacyjnych, zespół był także odpowiedzialny min. za przegotowanie wszystkich potrzebnych do konsultacji dokumentów.

W skład Zespołu  Roboczego weszły osoby, które od wielu lat zajmują się wdrażaniem LSR oraz posiadają wiedzę i odpowiednie doświadczenie w tym zakresie:

 

  1. Prezes Stowarzyszenia Renata Bukowska – prezes LGD, osoba odpowiedzialna za merytoryczne i opracowanie LSR,
  2. Wioletta Rupa - Specjalista ds. zarządzania srodkami unijnymi PROW, pracownik LGD, który był odpowiedzialny za działania zwiazane z przygotowaniem obecnej LSR takie jak opis obszaru LGD, przygotowywanie notatek ze spotkań, prowadzenie stronyy www oraz organizację konsultacji i spotkań.
  3. Ewa Frosztęga - Wiceprezs LGD, osoba odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji potrzebnej do LSR, procedur biura, regulaminy.
  4. Krzysztof Kwatera – członek LGD.

 

Spotkania Zespołu odbyły się każdorazowo po przeprowadzonych metodach partycypacji po każdym etapie opracowania LSR i po spotkaniach Forum Lokalnego.  Najważniejsze spotkania Zespołu Roboczego odbyły się; 28 lipca 2015 r., 21 sierpnia 2015 r., 9 września 2015 r., 8 października 2015 r., 9 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r. Spotkania odbywały się także na bieżąco w trakcie przygotowywania dokumentów LSR.

Jedno z ostatnich spotkań Zespołu roboczego odbyło się 17 grudnia 2015 r. Na spotkaniu Zespół dokonał podsumowania prac nad Lokalną Strategia Rozwoju, które zostały zaprezentowane na Walnym Zebraniu Członków LGD „Gościniec 4 żywiołów” w dniu 18.12.2015 r.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.