Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
KARTA PROJEKTU
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów” prowadzi prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020. Prosimy o wypełnienie Karty projektu i podzielenie się z nami swoimi pomysłami na przedsięwzięcia i projekty, których realizację proponujecie Państwo w ramach możliwości finansowych nowego okresu programowania PROW 2014-2020.

Prosimy o wypełnienie ankiety i przesłanie na adres:lgd.gosciniec@gmail.com  lub na adres korespondencyjny Biuro LGD Gościniec 4 żywiołów , 34-143 Lanckorona 587.

Wydłużamy termin składania ankiet  do 9.XI 2015 r.

 

KARTA PROJEKTU - do pobrania, wersja edytowalna

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie". Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.