Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
SPOTKANIA KONSULTACYJNE - III ETAP LSR
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

LGD „Gościniec 4 żywiołów” zaprasza

na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia nowej

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020

 

Spotkania konsultacyjne odbędą się w poszczególnych gminach z terenu

LGD „Gościniec 4 żywiołów”

 

5 października 2015 r.  o godz. 16:00 w CKSiT /stare kino/ w Kalwarii Zebrzydowskiej

7 października 2015 r.  o godz. 16:00 w GOK  w Lanckoronie

7 października 2015 r.  o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Stryszowie

12 października 2015 r. o godzinie 15:00 w Urzędzie Gminy w Mucharzu

 

Do udziału w spotkaniach zapraszamy:

pracowników instytucji samorządowych, radnych samorządowych, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu, przedstawicieli stowarzyszeń oraz klubów sportowych, KGW, przedstawicieli szkół z terenu LGD oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

 

Obecnie trwające prace nad przygotowaniem LSR są na etapie formułowania celów. Podczas spotkania  będą prowadzone dalsze konsultacje  dotyczącego przyszłego okresu programowania,  przedstawione będą wyniki analizy SWOT, diagnoza środowiska  oraz informacje na temat możliwości finansowania działań i przedsięwzięć ze środków LGD „Gościniec 4 Żywiołów”.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności mailowo: lgd.gosciniec@gmail.com lub telefonicznie: 33/ 843 62 18.

Więcej informacji można uzyskać pod nr.: 33/843 62 18.