Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
POŻYCZKI Z BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH PROW 2007-2013
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalne grupy działania mogą otrzymać środki z budżetu państwa w formie niskooprocentowanej pożyczki udzielanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, do wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) - na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji (projektów) w ramach niektórych działań PROW 2007-2013, tj.:

  • Odnowa i rozwój wsi;
  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej;
  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;
  • Wdrażanie projektów współpracy;
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.

Więcej informacji na stronie:
www.bgk.com.pl/prow-2007-2013