Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ZAPRASZAMY DO SKLADANIA FISZEK
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

w terminie od 6 do 13 sierpnia 2018 r.

 

w związku z ogłoszonym  w terminie  od 20.08.2018  do 03.09.2018 naborem wniosków nr 14/2018 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 20114 – 2020 zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania fiszek projektowych. na następujące działanie:

 

NABÓR NR 14/2018 - Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD

Wskaźniki produktu

Liczba działań w tym promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji  - 10

 

FISZKA_PROJEKTOWA_14/2018

Fiszki należy składać w terminie  od 6 do 13 sierpnia 2018 r.

- w wersji papierowej w biurze LGD w Zakrzowie, Zakrzów 175  w godzinach od 9:00 do 15:00, lub

- mailowo na adres lgd.gosciniec@gmail.com

 

Fiszka składana zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej powinna być podpisana, fiszka składana elektronicznie, powinna być podpisana i przesłana w formie skanu.

Fiszka projektowa nie jest podstawą do oceny wniosku, zawiera podstawowe informacje dotyczące składanego projektu. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany zakres lub cel operacji, a nie tytuł operacji czy wysokość wnioskowanej kwoty.

Każdy beneficjent, który złoży poprawnie wypełnioną fiszkę uzyska dodatkowy punkt podczas oceny projektu  - zgodnie z Lokalnymi kryteriami wyboru projektów LGD  "Gościniec 4 żywiołów".