Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
GENERATOR WNIOSKÓW DLA MAŁYCH PROJEKTÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Uprzejmie informujemy, że z dniem 20 kwietnia 2011 r. zostało udostępnione elektroniczne narzędzie służące do wypełniania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, tzw. GENERATOR WNIOSKÓW.

Generator znajdzie zastosowanie dla wniosków złożonych po 30 sierpnia 2010 r. a także dla wniosków, w których dzień 30 sierpnia 2010 r wypadał w trakcie trwania naborów wniosków.

Prosimy o stosowanie generatora począwszy od dnia 20 kwietnia 2011 r. w ramach trwających aktualnie naborów na Małe projekty.

Wprowadzenie generatora pozwoli na automatyczne wyeliminowanie części błędów, które obecnie są przedmiotem czasochłonnej weryfikacji podczas dokonywania oceny wniosków.

W razie pytań/wątpliwości prosimy o kontakt z Departamentem Funduszy Europejskich:
- w sprawach dotyczących wsparcia technicznego pod nr tel. 012 29 90 749,
e-mail: gszt@malopolska.mw.gov.pl;
- w sprawach dotyczących wsparcia merytorycznego pod nr tel. tel. (012) 29 90 641, e-mail: pgre@malopolska.mw.gov.pl

Do uruchomienia aplikacji wymagane jest środowisko uruchomieniowe programu Microsoft Access 2010, które można pobrać ze strony:http://www.microsoft.com/downloads/pl-pl/details.aspx?FamilyID=57a350cd-5250-4df6-bfd1-6ced700a6715

Wymagania systemowe: Systemy operacyjne: Windows 7; Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86); Windows Server 2003 R2 x64 editions; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 Service Pack 2; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

Instrukcja instalacji środowiska uruchomieniowego:
1. Pobierz plik, klikając przycisk Pobierz i zapisując plik na dysku twardym.
2. Kliknij dwukrotnie plik AccessRuntime.exe na dysku twardym, aby uruchomić program instalacyjny.
3. Aby ukończyć instalację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Aplikację Generatora wniosków można pobrać klikając w poniższy link http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Strony/generator_wnioskow.aspx , http://www.fundusze.malopolska.pl/prow/Documents/GWOPP.rar
(plik w formacie *. rar, po pobraniu należy go rozpakować).
 

Jednocześnie informujemy, iż załączniki do wniosku (sporządzone na formularzu wniosku) nie zostały uwzględnione w GENERATORZE. W związku z powyższym poniższe załączniki (o ile dotyczą wnioskodawcy) należy wypełnić poza GENERATOREM WNIOSKU i złożyć wraz z wnioskiem:
Załącznik nr 12: Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego
Załącznik nr 13: Oświadczenie Wnioskodawcy o pomocy de minimis
Załącznik nr 16a: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych
Załącznik nr  16b: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie  VAT do kosztów kwalifikowalnych
Załącznik 16c: Oświadczeniem Wnioskodawcy o rezygnacji z zaliczenia podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych
Załącznik nr 18 : Oświadczenie właściciela nieruchomości