Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
MAŁE PROJEKTY - POMOC DE MINIMIS
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis. Informacje te przedstawiane są na formularzu informacji stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

Prosimy wnioskodawców działania "Małe projekty" o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej formularzem.

Formularz ten jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK).

  Formularz_informacji przedstawianych przy ubieganiu_się opomoc_de minimis