Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
RODO
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
Informujemy, że wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy na operacje inne niz LGD oraz wnioskiem na powierzenie grantu Beneficjent/ Grantobiorca powinien dostarczyć wypełnione formularze oświadczeń RODO (Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020) dla wszystkich osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane we wniosku o powierzenie grantu (np. osoby użyczające działki, osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, pełnomocnicy itp.).

RODO_klauzule_19.2_do pobrania.