Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Realizacja Grantu 3/2018/G
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zakończono projekt grantowy 3/2018/G pt. „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej” W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejski na zadania :zachowania dziedzictwa lokalnego, rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach Przedsięwzięcia II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez "małe projekty". Z dofinansowania skorzystały stowarzyszenia, które zrealizowały zaplanowane działania. Poprzez realizację zadań nastąpiły pozytywne zmiany z zakresu rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i  kulturalnej na terenie LGD Gościniec 4 żywiołów.
 

Nazwa grantobiorcy - Ochotnicza Straż Pożarna w Leńczach

Nazwa zadania:  „Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury turystycznej poprzez budowę bike stopu i ścieżki edukacyjnej”

W ramach  realizacji zadania przy budynku OSP w Leńczach powstał bike stop oraz została wydzielona ścieżka edukacyjna i zrewitalizowana zieleń do celów rekreacyjnych dokonano także nasadzeń roślin. Ścieżka edukacyjna została oznakowana tabliczkami z nazwami roślin i drzew oraz  zabezpieczona liną alpinistyczną.. Bike stop powstał na podbudowie z kruszywa, a nawierzchnia została wykonana z ekokraty wypełnionej humusem i  obsianej trawą. Zamontowano kosze do segregacji odpadów, stojaki na rowery oraz lampę ekologiczną. Podczas otwarcia powstałej infrastruktury rekreacyjno – turystycznej zaproszono gości oraz  zaprezentowano wystawę wyrobów wykonanych przez uczniów technikum kształcącego w zawodzie Technik Technologii Drewna z ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.  Powstało także miejsce do rekreacji,  na którym wyplantowano podłoże, wyrównano ziemię i obsiano trawą. Partner projektu wykonał drewniany płotek służący do oddzielenia miejsca rekreacji od miejsca postojowego. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale partnerów w projekcie: ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej)
                         
 

Nazwa zadania:  „Modernizacja obiektu rekreacyjnego LKS „Żarek” Stronie poprzez budowę siłowni plenerowej”

 W wyniku realizacji zadania na  obiekcie rekreacyjnym LKS ŻAREK Stronie stworzono miejsce  do aktywnego wypoczynku i rekreacji  poprzez  budowę siłowni plenerowej. W ramach realizacji projektu zakupiono i zamontowano sprzęt do ćwiczeń na świeżym powietrzu, przygotowano tablice informującą oraz zamontowano ławeczki . Siłownia plenerowa wzbogaciła ofertę rekreacyjną obiektu,  gdzie znajdują się już pawilon sportowy, boisko sportowe z bieżnią lekkoatletyczną i trybunami sportowymi. Budowa kompleksu wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców gminy Stryszów, a także terenu  LGD Gościniec 4 żywiołów oraz turystów przyjeżdżających nad Jezioro Mucharskie. Obiekt jest  ogólnodostępny, jest świetną propozycją aktywnego wypoczynku dla młodzieży, dorosłych, niepełnosprawnych, a także turystów.  Wybudowana siłownia plenerowa jest pierwszą  tego rodzaju w gminie Stryszów. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale partnerów projektu: Gminy Stryszów ora z Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie.
 

          

        

Nazwa grantobiorcy:  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska, Hufiec Ziemi Wadowickiej, 130 Drużyna Starszoharcerska "Stu trzydziestu z Mucharza" im. ks. Józefa Poniatowskiego

Nazwa zadania:  „Rozwój Harcerskiej Bazy Rekreacyjno - Turystycznej w Mucharzu  oraz organizacja rajdu ekologiczno – kulturalnego”

W ramach projektu przeprowadzono modernizację Harcerskiej Bazy Rekreacyjno - Turystycznej w Mucharzu. Zostały wymienione okna w budynku, ocieplone poddasze, przebudowano pomieszczenia sypialniane, wymienione drzwi do dwóch pomieszczeń sypialnych, wykonano nową instalację elektryczną.  Wykonane prace  obniżą koszty użytkowania budynku i pozwolą na regularne prowadzenie zajęć również w okresie zimowym. W ramach projektu odbył się innowacyjny rajd ekologiczno – kulturalny wykorzystujący metodykę gry terenowej, połączony z konkursem. Rajd z konkursem skierowany był do dzieci z terenu LGD "Gościniec 4 żywiołów" w wieku szkolnym. Przedmiotem konkursu były zagadnienia związane z ochroną środowiska. W rajdzie połączonym z konkursem udział wzięło 30 dzieci, uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Cele, jakie przyświecały rajdowi to: wykształcenie nawyku podejmowania działań zmierzających ku ochronie środowiska, poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, promocja dziedzictwa kulturowego regionu, w tym popularyzacja twórczości Janiny Barbary Górkiewiczowej, integracja dzieci i młodzieży z obszaru działania „LGD Gościniec 4 Żywiołów”.  Partnerem projektu była Gmina Mucharz oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Mucharzu. Realizacja projektu pozwoliła na rozszerzenie działalności Harcówki, gdzie przez cały rok organizowane będą różne rajdy, obozy, szkolenia, warsztaty itp.

 

 

Nazwa grantobiorcy:  Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo” w Stanisławiu Dolnym

Nazwa zadania:  ,,Miejsce spotkań dla mieszkańców obszaru LGD Gościniec 4 Żywiołów”

W wyniku realizacji zadania została wybudowana Altana w Stanisławiu Dolnym, która jest przeznaczona do spotkań mieszkańców i turystów, którzy korzystają z siłowni, placu zabaw dla dzieci, świetlicy wiejskiej oraz imprez lokalnych. Altana wykorzystana jest do organizowania imprez i różnych wydarzeń kulturalnych tj. występy grup tanecznych dziecięcych, warsztaty dla dzieci, koncerty dla mieszkańców. Odbywają się w niej spotkania, imprezy i wydarzenia kulturalne co przyczynia się do integracji lokalnego społeczeństwa. Zbudowana została także innowacyjna ścieżka sensoryczna, z której korzystają dzieci i młodzież z dysfunkcją wzroku. Mają możliwość nauczyć się jak poruszać się w zróżnicowanym terenie. Pomiędzy krawędziami tej ścieżki zostały ułożone rozmaite podłoża np. piasek, kora, żwir, kamienie, kostka brukowa i mech. Ścieszka ta pozwala rozwijać u dzieci wyobraźnie dotykową, symuluje receptory znajdujące się na stopach. Na zakończenie  projekt zorganizowano spotkanie dla mieszkańców wioski i okolic   promujące powstałe miejsce, na które zaproszono władze gminy oraz mieszkańców. Była to doskonała forma promocji oraz sposób zachęcenia do korzystania z powstałej altany, do organizacji spotkań lokalnych.  Zadanie zostało zrealizowane przy udziale partnerów projektu: Rady Sołeckiej  oraz Zespołu Szkolon-Przdszkolenego w Stanisławiu Dolnym.