Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Realizacja Grantu 5/2018/G
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zakończono projekt grantowy 5/2018/G pt. „„Zakup wyposażenia na potrzeby kuchni regionalnej, organizacja warsztatów oraz konkursu i quizu” realizowany w  ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020  z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejski                                             

 Z dofinansowania skorzystały stowarzyszenia, które zrealizowały zaplanowane działania, poprzez realizację działań  nastąpiły pozytywne zmiany w zakresie tworzenia warunków do rozwoju turystyki, przywracanie tradycji obrzędów co wpływa poprawie życia i budowanie kapitału społecznego, więzi mieszkańców miejscowości. Zasięg oddziaływania projektu objął mieszkańców całego LGD. W ramach realizacji projektu grantowego stowarzyszenia zrealizowały zaplanowane działania, mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 
 

Z dofinansowania skorzystały stowarzyszenia, realizując swoje pomysły i zaplanowane działania min:

- Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus” 
- Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo” w Stanisławiu Dolnym

- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy
- Stowarzyszenie Lanckoronianki 

- Stowarzyszenie ekologiczno- kulturalne „ Na Bursztynowym Szlaku”
- Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki
-
Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec Centrum.

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus”

Nazwa grantu: Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnej Kuchni „Kuźnia Smaku” oraz organizacja  konkursu kulturalno- ekologicznego”.

Celem operacji było zachowanie i kultywowanie dziedzictwa lokalnego w tym miejscowych tradycji kulinarnych, wzrost aktywności społeczności lokalnej oraz promocja regionalnych produktów cel ten został osiągnięty poprzez zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnej Kuchni oraz organizację konkursu kulturalno- ekologicznego. W ramach realizacji projektu w Świetlicy Wiejskiej w Jaszczurowej powstała Regionalna Kuchnia „ Kuźnia Smaku”. W ramach projektu został przeprowadzony bezpłatny konkurs ekologiczno- kulturalny „ Mistrz Kuchni Lokalnej”. Przedmiotem konkursu było wykonanie przez uczestników  potraw lokalnych w określonym czasie oraz wypełnienie testu ekologicznego z zakresu zagadnień ekologicznych stosowanych w kuchni.

             

Stowarzyszenie Mieszkańców „Dolany na ludowo i sportowo” w   Stanisławiu Dolnym

Nazwa grantu: ,,Pysznie zdrowo i ekologicznie”- organizacja warsztatów kulinarnych, wykładu na temat zdrowego żywienia i prelekcji ekologicznej oraz zakup niezbędnych sprzętów kulinarnych”.

W ramach zadania zorganizowano warsztaty  kulinarne w trakcie których przygotowane zostały potrawy tradycyjne tj. Groch z kapustą, poleśniki, placki drożdżowe z owocami, szybkie placki z dyni i cukinii. Przeprowadzono również warsztaty w plenerze “Sztuka przetrwania” pieczenie kiełbasek i ziemniaków oraz prelekcję  ekologiczną oraz quiz wiedzy na temat segregacji i recyklingu odpadów.   Odbyły się również  warsztaty w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie, które przeprowadziła  Spółdzielnia Socjalna “Smaki Gościńca”. Na  zakończenie projektu odbyła się impreza  pt. ”Poznaj smaki lokalnych produktów” podsumowująca warsztaty.

           

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy

Nazwa grantu: „W poszukiwaniu straconego smaku”- organizacja warsztatów dietetyczno - kulinarnych oraz zakup wyposażenia na potrzeby Stowarzyszenia”.

Podczas realizacji grantu przeprowadzono warsztaty kulinarne podczas których  uczestnicy poznali różne przepisy przyrządzania potraw oraz sposoby gotowania. Organizacja warsztatów gotowania pozwoliła na poznanie historii kuchni regionalnej, pogłębienie wiedzy na temat ekologii oraz stworzenie warunków do przygotowywania potraw regionalnych. Zakupiony sprzęt pozwolił na organizacje szkoleń , pokazów związanych z tematyką kulinarną  LGDG4Ż. 

                         

Stowarzyszenie Lanckoronianki 

Nazwa grantu: Wyposażenie i adaptacja pomieszczeń siedziby stowarzyszenia Lanckoronianki na kuchnię oraz salę spotkań celem prowadzenia warsztatów ekologiczno-kulinarnych”.

W ramach realizowanego zadania stowarzyszenie Lanckoronianki wyposażyło pomieszczenia swojej siedziby w aneks kuchenny wraz ze sprzętem AGD dużym oraz drobnym, przyborami kuchennymi, zestawami przeznaczonymi dla 18-tu uczestników warsztatów.  Zakupiono sprzęt gastronomiczny umożliwiający przeprowadzenie warsztatów poza siedzibą stowarzyszenia (patelnie elektryczne, kociołki, witryna grzewcza, termos). Zagospodarowana została  sala spotkań w stół rozkładany wraz  z krzesłami, umożliwiająca przeprowadzenie warsztatów kulinarnych.  Zakupiono produkty spożywcze na warsztaty.

                 

Stowarzyszenie ekologiczno- kulturalne „ Na Bursztynowym Szlaku”

Nazwa grantu: „Zachowanie dziedzictwa kulinarnego oraz promocja obszaru Gościńca 4 Żywiołów poprzez stworzenie „ Trasy Smaków Gościńca 4 Żywiołów”.

W ramach projektu odbyły się : Spotkania kulinarne „ Kuchnia naszych przodków” dla zainteresowanych osób, KGW z terenu LGD których celem było " poznanie dawnych przepisów zamieszczonych w dawnych książkach i zeszytach kulinarnych. Rezultatem są kopie przepisów, skany kartek z zeszytów kulinarnych oraz zebrane materiały tradycjach kulinarnych. Podczas spotkań dokonano wyboru potraw, które mają być przygotowane podczas warsztatów w inkubatorze kuchennym. Wykonano stronę www wraz z internetową mapą "Smaki Gościńca 4 żywiołów". Strona www.goscinieckulinarnie  zawiera opisy miejsc , miejsca warsztatów kulinarnych np. gospodarstwa edukacyjne, siedziby KGW, miejsca sprzedaży potraw i produktów lokalnych ( kawiarnie , restauracje ,hotele, gospodarstwa agroturystyczne, galerie) oraz miejsca sprzedaży czy promocji produktów lokalnych, przepisy kulinarne i zdjęcia potraw. Zorganizowano 4 wydarzeń promujących produkty lokalne, realizowany projekt oraz " Trasę kulinarną Smaków Gościńca”. W ramach tych wydarzeń zorganizowano: Festiwal Pieroga Wyjątkowego, „Letnie Anioły”, Grillowisko i „ Weekend kulinarny”.

Stowarzyszenie Siedlisko Skawinki

Nazwa grantu: „Kuchnia od przedszkola do seniora”.

W ramach zadania odbyły się warsztaty kuchenne na terenie siedziby Siedliska i w Inkubatorze Kuchennym w Zakrzowie oraz zakupiono sprzęty kuchenne potrzebne do przeprowadzenia zaplanowanych działań. Zakupiony sprzęt posłużył do organizacji warsztatów kulinarnych. Zakupione produkty spożywcze posłużyły do przygotowania wielu pyszności, potraw zgodnie z założonym programem warsztatów. Podczas warsztatów kulinarnych dzieci i młodzież mogły poznać tradycje przepisy babć oraz poznać ekologie związaną z powstawaniem produktów spożywczych.

                   

Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec Centrum.

Nazwa grantu: „ Kuchnia smaków lokalnych – wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kozińcu oraz organizacja quizu ekologiczno-kulinarnego.”

W ramach zadania w świetlicy wiejskiej w Świnnej Porębie przeprowadzono quiz dla dzieci ekologiczno-kulinarny, który polegał na rozwiązaniu łamigłówek oraz zadań sprawnościowych. W konkursie wzięło udział 20 dzieci.  Wszystkie dzieci uczestniczyły w spotkaniu ze strażakami, którzy bezpłatnie przeprowadzili lekcje pod tytułem bezpieczny dom Dzieciom zostały przedstawione zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń gospodarstwa domowego w tym głównie urządzeń kuchennych. W ramach zadania zakupiono wyposażenie na potrzeby kuchni lokalnej oraz organizacji quizu zakupiono między innymi zmywarkę, stoły, patelnie,  garnki, pojemniki,  piec konwekcyjno-parowy, meble. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej, stworzyła warunki do zachowania i kultywowania dziedzictwa lokalnego,  promocji kulinarnych produktów lokalnych.