Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Realizacja Grantu 3/2017/G
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
Więcej informacji o projektach tutaj
 

W ramach realizacji projektu grantowego 3/2017/G pt. „Zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, organizacja warsztatów rękodzielniczych, konkursu ekologiczno-kulturalnego oraz szkoleń i warsztatów ekologicznych” stowarzyszenia zrealizowały zaplanowane działania, mające na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Z dofinansowania skorzystały stowarzyszenia, realizując swoje pomysły i zaplanowane działania min:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS”
- Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”
- Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie „KLEKS”

Nazwa grantu: „Zakup strojów dla KGW Świnna Poręba, KGW Inspiracje Kozińca z Kozińca i KGW Jaszczurowa oraz organizacja konkursu ekologiczno-kulturalnego i ETNO warsztatów”.

http://www.mucharz.pl/images/stories/wydarzenia/2018/ogloszenia/kleks/kleks_stroje_30092018/DSC01737.JPGW ramach zadania zakupione zostały stroje ludowe dla 3 KGW z Gminy Mucharz dla: KGW Świnna Poręba, KGW Inspiracje Kozińca, KGW Jaszczurowa.

Podczas projektu w Domu Kultury w Świnnej Porębie przeprowadzony został innowacyjny konkurs ekologiczno - kulturalny dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów” -  "Lalki w strojach ludowych". Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastyczno - technicznej, do przygotowania której potrzebna była niepotrzebna, stara lalka, która została ozdobiona w strój ludowy charakterystyczny dla wybranego przez uczestnika regionu Polski. W ramach zadania zorganizowane zostały dla dzieci innowacyjne "ETNO warsztaty", które zostały przeprowadzone bezpłatnie przez partnerów projektu. Głównym tematem warsztatów były święta, tradycje i sztuka ludowa. W ramach "ETNO Warsztatów" odbyły się: "Warsztaty Dożynkowe" w Domu Kultury w Świnnej Porębie, "Warsztaty Sobótkowe" w Domu Kultury w Kozińcu, "Warsztaty Na zielną" w Domu Kultury w Jaszczurowej.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Na Bursztynowym Szlaku”

Obraz może zawierać: 6 osób, uśmiechnięci ludzie, w budynku Nazwa grantu: „Warsztaty na temat jakości powietrza”.

W ramach projektu sfinansowano zakup profesjonalnego pyłomierza do pomiaru jakości powietrza , który umożliwił pomiary zanieczyszczenia powietrza pod względem zawartości pyłów PM 10 oraz pyłu PM 2,5 . Pomiary powietrza były wykonywane podczas zorganizowanych warsztatów dla mieszkańców gmin należących do LGD Gościniec 4 Żywiołów.  Podczas warsztatów serwowany był poczęstunek przygotowany przez Spółdzielnie Socjalną „ Smaki Gościńca”  oraz odbywał się pokaz wykonania naturalnego jogurtu. Projekt był realizowany z udziałem 2 partnerów - Fundacja Planeta, która posiada doświadczenie w działaniach związanych z działaniami związanymi z ochroną powietrza, współpracowała z Krakowskim Alarmem Smogowym oraz przygotowywała Program Niskiej Emisji dla Gminy Stryszów.   

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękawicy

Nazwa grantu: „Organizacja warsztatów haftu i szydełkowania oraz szkoleń ekologicznych dla mieszkańców LGD”.

Podczas projektu zorganizowano warsztaty haftu i szydełkowania. Na warsztatach uczestnicy zapoznali się z techniką tradycyjnego regionalnego haftu. Za pomocą komputera zostały zaprezentowane strony internetowe o haftach z różnych regionów świata, zwłaszcza krajów UE. Podczas warsztatów wykonano haftowane serwetki i obrusy. Serwety ozdobiono rożnymi wzorami. Na warsztatach robiono serwety szydełkiem z kordonka i wełny z „odzysku” nadając jej nową funkcję użytkową jako serwety. Kolejnym etapem realizacji były szkolenia ekologiczne. Na spotkaniach uczestnicy zapoznali się z tematyką, m.in.: o skutkach powstawania smogu, możliwości zastosowania w gospodarstwach domowych nowoczesnych systemów grzewczych oraz możliwości uzyskania dofinansowania z funduszy pomocowych UE.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------