Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PODSUMOWANIE REALIZACJI LSR 2014-2020
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

PODSUMOWANIE REALIZACJI LSR 2014-2020

Lokalna Grupa Działania "Gościniec 4 żywiołów" realizuje Strategie Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność LSR w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność - ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego LSR realizacji operacji w ramach tej strategii. Działanie to ma przyczyniać sie do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Aby operacja mogła być realizowana w ramach tego działania musi byc zgodna z celami zawartymi w LSR i musi zostac wybrana przez organ decyzyjny LGD do sfinansowania ze środków LSR.
 

W ramach realizacji programu LEADER 2014-2020 LGD prowadzi nabory wniosków na Projekty Grantowe dla  organizacji pozarządowych oraz nabory dla przedsiębiorców na rozwój lub otwarcie działaności gospodarczej, a także nabory konkursowe dla samorzadów. Dzięki pozyskanym  środkom realizowanych jest wiele ciekawych projektów.

Informuja o realizacji wniosków o powierzenie grantu na dzień 01.06.2018 - Plik do pobrania

Informuja o realizacji naborów- przedsiębiorcy na dzień 13.06.2018r  Plik do pobrania