Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
Monitoring realizowanych projektów dla przedsiębiorców
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska


Lokalna Grupa Działania „Gościniec 4 żywiołów”w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji   w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014- 2020  z udziałem środków EFRROW. do 30 czerwca 2018 roku LGD przeprowadziła  nabory wniosków na pozyskanie dofinansowania  dla przedsiębiorców  na rozwój działaności gospodarczej oraz dla osób fizycznych,  które zamieżają rozpocząć działalność. Już wiele osób skorzystało z możliwość dofinansowania, dzięki czemu powstało wiele nowych miejsc pracy.

Informacja o realizacji naborów - przedsiębiorcy 2020 r Plik do pobrania

Informacja o realizacji naborów - przedsiębiorcy 2019 r Plik do pobrania 

Informacja o realizacji naborów - przedsiębiorcy 2018r   Plik do pobrania