Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PROTOKOŁY RADY LGD
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Protokoły Rady LGD "Gościniec 4 żywiołów" z posiedzeń, podczas których została przeprowadzona ocena wniosków złożonych  w trakcie organizowanych naborów  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Protokół_I_Posiedzenia_Rady - 23.02.2017 r.

Protokół II Posiedzenie_Rady - 27.02.2017 r.

Protokół_III_Posiedzenie_Rady - 02.03.2017 r.

Protokół_IV_Posiedzenie Rady - 09.03.2017 r.

Protokół V Posiedzenie Rady - 13.03.2017 r.

Protokół VI Posiedzenie Rady - 14.03.2017 r.

Protokół VII Posiedzenie Rady - 16.03.2017 r.

Protokół VIII Posiedzenie Rady - 06.04.2017 r.

Protokół IX Posiedzenie Rady - 10.05.2017 r.

Protokół X Posiedzenie Rady - 24.05.2017 r.

Protokół XI Posiedzenia Rady - 31.05.2017 r.

Protokół XII Posiedzenia Rady - Granty - 20.11.2017 r.

Protokół XIII Posiedzenia Rady - 30.01.2018r

Protokół  XIV Posiedzenia Rady - 27.03.2018r

Protoko_XV_Posiedzenia Rady 05.04.2018 r.

Protokół_XVI_Posiedzenia Rady 10.04.2018r.

Protokół XVII Posiedzenie Rady - 28.06.2018 r.

Protokół XVIII posiedzenie Rady - 11.07.2018r.

Protokół XIX posiedzenie Rady - 19.07.2018r.

Protokół_XX_Posiedzenie Rady -_30.07.2018r.

Protokół_XXI_Posiedzenie Rady -_01.10.2018r.

Protokół XXII Posiedzenie Rady -_04.12.2018r.

Protokół_XXIII Posiedzenie Rady 04.01.2019r.

Protokół XXIV Posiedzenie Rady 06.06.2019r

Protokół XXV Posiedzenie Rady 12.06.2019r

Protokół XXVI Posiedzenie Rady 01.07.2019r

Protoko_XXVII Posiedzenia Rady 19.07.19r

Protoko_XXVIII_Posiedzenia Rady 13.08.19r

Protokół XXIX Posiedzenie Rady 24.09.2019r

Protoko_XXX Posiedzenie Rady_02.12.19r.

Protoko_XXXI Posiedzena Rady14.01.2020r

Protoko_XXXII Posiedzenie Rady 25.06.2020r

Protokół_XXXIII Posiedzenie Rady  20.07.2020r.

Protoko_XXXIV_Posiedzenia_Rady_23.09.2020r


Protokół_XXXV_Posiedzenie_Rady_12.11.2020.pdf

Protokół XXXVI Posiedzenia Rady 08.02.2021r.

Protokół_z_XXXVIII_Posiedzenia_Rady_08.03.2021

Protokół_z_XXXVIII_Posiedzenia_Rady_11.03.2021.

Protoko_z_XXXIX_Posiedzenia_Rady_15.03.20211.