Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
OCENA WNIOSKÓW 2018
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Listy operacji dla naboru 1/2018 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Listy operacji

Listy operacji dla naboru 2/2018 - Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Listy operacji

Listy operacji dla naboru 3/2018 - Rozwój działalności gospodarczej

Listy operacji

Listy operacji dla naboru 4/2018 - Podejmowanie działalności gospodarczej

Listy operacji

Listy operacji dla naboru 5/2018 - w naborze nie został złożony żaden wniosek.

Listy operacji dla naboru 6/2018 - w naborze nie został złożony żaden wniosek.

Listy operacji dla naboru 7/2018 - Podejmowanie  działalności gospodarczej w tzakresie turystyki, wtym agroturystyki.
Lista_operacji_

Listy operacji dla naboru 9/2018  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Lista_operacji_

Listy operacji dla naboru 10/2018  Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym również firm branży meblowej, obuwniczej i spożywczej.

Lista_operacji

Listy operacji dla naboru 11/2018  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej przez organizacje pozarzadowe.

Lista_operacji

Listy operacji dla naboru 12/2018 - w naborze nie został złożony żaden wniosek.

Listy operacji dla naboru 13/2018  Rozwój działalności gospodarczej

Lista_operacji

Listy operacji dla naboru 14/2018 - w naborze nie został złożony żaden wniosek.

Listy operacji dla naboru 15/2018 - w naborze nie został złożony żaden wniosek.


Listy operacji dla naboru 16/2018 -
Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań promocyjnych służących promocji turystyki i rekreacji wśród mieszkańców obszaru LGD

Listy_operacji_

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekty grantowe

Lista grantobiorców dla naboru 1/2018/G - nabór anulowany, brak mozliwości realizacji wskaźników.

Lista grantobiorców dla naboru 2/2018/G - nabór anulowany, brak mozliwości realizacji wskaźników.

Lista grantobiorców dla naboru 3/2018/G - Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno - turystycznej poprzez "małe projekty"

Lista grantobiorców

Lista grantobiorców dla naboru 4/2018/G - Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury

Lista_Grantobiorcow_nabor

Lista grantobiorców dla naboru 5/2018/G - Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez ngo.

Lista_Grantobiorcow_nabor

Lista grantobiorców dla naboru 6/2018/G - Działania na rzecz integracji międzypokoleniowej oraz integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Lista_Grantobiorcow_nabor

Lista grantobiorców dla naboru 7/2018/G - Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z zasobami i walorami przyrodniczo – kulturowymi obszaru LGD

Lista_Grantobiorcow_nabor