Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
ANULOWANE NABORY 1/2018/G oraz 2/2018/G
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

Zarząd Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”  zgodnie z punktem XII Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach podziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, informuje iż odstępuje od konkursów grantowych:

 1/2018/G ze względu na brak możliwości realizacji wskaźnika produktu: Liczba nowych lub  zmodernizowanych  obiektów małej architektury – wartość docelowa 4 szt. w ramach którego jest realizowany nabór.

2/2018/G ze względu na brak możliwości realizacji wskaźnika produktu: Liczba podmiotów działających  w  sferze kultury,  które  otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – wartość docelowa 5 podmiotów ,w ramach którego jest realizowany nabór.

      W najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone konkursy na granty, szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej  www. gosciniec4zywiolow.p

      Zapraszamy do ponownego złożenia przygotowanego przez Państwa wniosku.