Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
GRANTY DOKUMENTACJA
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

DOKUMANTACJA APLIKACYJNA I ROZLICZENIOWA NIEZBĘDNA DO WYBORU GRANTÓW

1. Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

2. Umowa o powierzenie grantu - pobierz

3. Wniosek o rozliczenie grantu - pobierz

4. Sprawozdanie z realizacji grantu - pobierz

 

Załączniki do wniosku o powierzenie grantu (jeżeli dotyczy)

1. Oświadczenie właściciela nieruchomości – wymagane w przypadku realizacji zadania na nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności lub posiadania zależnego - pobierz

2. Oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z papierową – wymagane tylko w sytuacji gdy generator wniosków przestanie działać - pobierz