Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
PODSUMOWANIE REALIZACLI LSR 2009-2014
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

W okresie 2009-2014 LGD "Gosciniec 4 żywiołów" realizaowało Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2009-2014, która została opracowana w ramach programu Osi 4 Leader „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW 2009-2014.

LSR to dokument opracowany przez lokalną społeczność, opisuje on różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazując kierunki działania, które mają na celu zdynamizować rozwoj regionu.

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju - ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) realizacji operacji w ramach tej strategii. Działanie to ma przyczyniać sie do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Aby operacja mogła być realizowana w ramach tego działania musi byc zgodna z celami zawartymi w LSR i musi zostac wybrana przez organ decyzyjny LGD do sfinansowania ze środków LSR.
LSR to dokument opracowany przez lokalną społeczność, opisuje on różne aspekty planowanej działalności LGD, wskazując kierunki działania, które mają na celu zdynamizować rozwoj regionu.

W ramach realizacji programu LEADER LGD przeprowadzało nabory wniosków na cztery działania skierowane min. dla organizacji pozarządowych, firm czy samorzadów. Dzięki środkom zrealizowanych zostało wiele ciekawych projektów.

Liczba naborów przeprowadzanych w ramach poszczególnych działań

Nabór, numer, rok

Rodzaj działania

Małe projekty

Odnowa i rozwój wsi

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Różnicowanie działalności nierolniczej

nabór I/2009

x

x

x

x

nabór II/2010

x

x

x

x

nabór III/2011

x

x

x

x

nabór IV/2011

 

x

 

 

nabór V/2012

 

 

x

x

nabór VI/2012

x

x

 

 

nabór VII/2013

x

x

x

x

nabór VIII/2014

x

x

x

 

nabór IX/2014

 

 

x

 

 

Liczba wniosków złożonych, wybranych i zrealizowanych w ramach poszczególnych działań

 

Rodzaj działania

 RAZEM

Małe projekty

Odnowa
i rozwój wsi

Różnicowanie
działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Wnioski złożone

169

39

4

12

224

Wnioski wybrane

107

26

4

10

147

Wnioski zrealizowane

64

18

1

3

86