Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
GMINA KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
 Projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD "Gościniec 4 żywiołów" ze środków pochodzacych z programu Osi 4 LEADER "Wdrażanie loklanej strategii rozwoju" PROW 2007 - 2014.

- Gmina Kalwaria Zebrzydowska -
           
  MAŁE PROJEKTY        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Nabór Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Opracowanie katalogu p. n. „Kapliczki, krzyże i figury przydrożne Ziemi Kalwaryjskiej” wraz z organizacją imprezy promocyjnej Gmina Kalwaria Zebrzydowska  nabór 2/2012 (VI) 23920,00 2015
2 Jarmark Kultur - aktywizacja młodzieży i środowiska lokalnego poprzez organizację imprezy kulturalnej. Gmina Kalwaria Zebrzydowska nabór 1/2011 (III)  11049,43 2013
3 Organizacja szkoleń dla młodzieży Gmina Kalwaria Zebrzydowska nabór 2/2012 (VI) 12224,00 2015
4 Renowacja dwóch kaplic: Kaplica  przydrożna z figurą Św. Barbary z 1827r. w Leńczach i kapliczka przy drodze do szkoły w Barwałdzie Średnim wraz z wydaniem broszur opisujących historię tych kaplic Gmina Kalwaria Zebrzydowska  nabór 2/2012 (VI) 19484,00 2015
5 XVI Letni Festiwal Muzyczny – organizacja cyklu koncertów na dróżkach kalwaryjskich CKSiT w Kalwarii Zebrzydowskiej nabór 1/2011 (III)  25000,00 2012
6 Opracowanie katalogu poświęconego rzemiosłu i rzemieślnikom zrzeszonym w Cechu Rzemiosł Różnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, służącego promocji i reklamie produkowanych przez nich wyrobów. Cech Rzemiosł Różnych nabór 1/2011 (III)  24920,00 2012
7 Zagospodarowanie  - remont terenu przyległego do budynku OSP w Leńczach pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej OSP w Leńczach nabór 1/2010 (II)  24995,00 2013
8 Odnowienie elewacji na kościele parafialnym pw. Św. Piotra i Pawła w Leńczach. Parafia Rzymskokatolicka św. Piotra i Pawła Leńcze  nabór1/2009 (I) 24995,00 2011
9 Rozgrywki piłkarskich drużyn młodzieżowych w ramach organizowanego turnieju wraz z imprezą podsumowującą turniej Ludowy Klub Sportowy "Stanisławianka"  nabór 1/2014 (VIII) 13284,19 2015
10 "Na sportowo i ludowo" - organizacja festynu rodzinnego o chrakterze rekreacyjno - sportowym Ludowy Klub Sportowy "Stanisławianka"  nabór 1/2014 (VIII) 8036,08 2015
      RAZEM 187907,70  
           
           
  ODNOWA I ROZWÓJ WSI        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Nabór Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków
1 Wymiana pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, malowanie konstrukcji drewnianej, remont sanitariów przystanku autobusowego w Kalwarii Zebrzydowskiej Gmina Kalwaria Zebrzydowska  nabór 1/2011  87565,00 2014
2 Wykonanie terenu utwardzonego pod plac OUTDOOR FITNESS wraz z urządzeniami w miejscowości Barwałd Średni Gmina Kalwaria Zebrzydowska nabór 1/2013 (VII) 26665,00 2015
3 Budowa placu rekreacyjnego przy ulicy Jagiellońskiej Gmina Kalwaria Zebrzydowska nabór 1/2012 (VI) 231371,20 2015
4 Przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku zaplecza sportowego Klubu Sportowego "Stanisławianka" wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód opadowych z dachu, budową drenażu opaskowego oraz rozbiórką balkonu Gmina Kalwaria Zebrzydowska nabór 1/2014 (VIII) 187299,00 2015
      RAZEM 532900,20  
           
           
  TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Nabór Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Dywersyfikacja działalności gospodarczej poprzez wynajem i dzierżawę maszyn rolniczych co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności naszego przedsiębiorstwa i zwiększenia zatrudnienia  BONI FRATRES CALVARIEVSIS SP ZOO nabór 1/2014 (VIII) 100000,00 2015
2 Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup maszyn budowlanych i zwiększenie ilości świadczonych usług Dorota Rzadek nabór 2/2014 (IX) 137651,50 2015
      RAZEM 237651,50