Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
GMINA MUCHARZ
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska
Projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD "Gościniec 4 żywiołów" ze środków pochodzacych z programu Osi 4 LEADER "Wdrażanie loklanej strategii rozwoju"
PROW 2007 - 2014


-  Gmina Mucharz -
 
           
  MAŁE PROJEKTY        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca NABÓR Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Wypromowanie powstającego na terenie trzech gmin: Mucharza, Stryszowa i Zembrzyc zbiornika wodnego "Świnna Poreba" poprzez wydanie folderu informacyjnego oraz umozliwienie przez strony internetowe wirtualnego zwiedzania zapory, wykopalisk archeologicznych i terenów wokół zbiornika" Gmina Mucharz  nabór 1/2009 (I) 13995,00 2011
2 Szkółka tenisa ziemnego 4 żywiołów - organizacja zajęć oraz turnieju tenisa ziemnego, a także warsztatów ekologicznych Gmina Mucharz Nabór 1/2013 (VII) 12479,90 2015
3 Renowacja kapliczki przydrożnej w Gminie Mucharz Gmina Mucharz Nabór 2/2012 (VI) 22242,19 2015
4 Przeprowadzenie sympozjum historyczno - naukowego, wykonanie strojów regionalnych, stoiska regionalnego oraz montaż tablic informacyjnych oraz wydanie i wykonanie materiałów promocyjnych Gmina Mucharz nabór 1/2014 (VIII) 13470,01 2015
5 Zakup instrumentów dętych dla młodzieżowej Orkiestry Dętej z Mucharza GOK i C Mucharz  nabór 1/2009 (I) 9046,50 2011
6 Zakup strojów ludowych góralskich i instrumentów muzycznych dla dziecięcej Kapeli Ludowej "Kozinianie" GOK i C Mucharz  nabór 1/2009 (I) 8767,92 2011
7 Utworzenie i organizacja zajęć tanecznych oraz zakup strojów dla Dziecięcej Formacji Tanecznej z Mucharza GOK i C Mucharz nabór 1/2010 (II)  6405,00 2013
8 Zakup sprzętu dla Klubu Fotograficznego OKNO oraz organizacja warsztatów, plenerów i wystawy fotograficznej. GOK i C Mucharz nabór 1/2011 (III)   9019,19 2013
9 Wyposażenie świetlic wiejskich w Mucharzu, Jaszczurowej, Kozińcu, Świnnej Porębie i w Skawcach  w sprzęty oraz przeprowadzenie Dziecięcego Festiwalu Produktu Lokalnego GOK i C Mucharz nabór 1/2014 (VIII) 24815,93 2015
10 "Centrum Aktywnej Integracji Ruchowej" - zakup sprzętu i wyposażenia do bazy sportowo - rekreacyjnej w Świetlicy Wiejskiej w Świnnej Porębie oraz organizacja warsztatów spotrowych i sportowo - rekreacyjnych GOK i C Mucharz nabór 1/2014 (VIII) 19550,24 2015
11 Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnej Szkółki Kulinarnej, organizacja warsztatów, lekcji kulinarnych dla dzieci oraz opracowanie publikacji kulinarnej GOK i C Mucharz nabór 1/2014 (VIII) 24091,64 2015
12 Akademia Młodego Ekologa - organizacja warsztatów, zajęć ekologicznych, wystawy oraz konkursu "Eko zabawki" dla dzieci Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Świnnej Porębie KLEKS Nabór 1/2013 (VII) 16928,54 2015
13 Plażówka nad Jez. Mucharskim "Od pastwiska do boiska" - budowa boiska do piłki siatkowej plażowej oraz przeprowadzenie warsztatów sportowych  Uczniowski Klub Sportowy "ZALEW" Świnna Poręba nabór 1/2014 (VIII) 24646,13 2015
      RAZEM 205458,19  
           
           
  ODNOWA I ROZWÓJ WSI        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca NABÓR Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Oświetlenie drogi gminnej Mucharz Zapotocze, pełniącej rolę ścieżki spacerowej i edukacyjnej. Gmina Mucharz nabór 1/2012 (VI) 25158,00 2014
2 Remont sali widowiskowo – konferencyjnej w Mucharzu. Gmina Mucharz  nabór 1/2010 142395,00 2012
3 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Jaszczurowej Gmina Mucharz Nabór 1/2013 (VII) 65449,00 2015
4 Roboty budowlane i instalacyjne, wodociągowo – kanalizacyjne budynku klubowego socjalno–administracyjnego będącego częścią realizowanego projektu „Budowa boiska sportowego w Skawcach” Gmina Mucharz nabór 2/2011  96427,00 2014
5 Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w Świnnej Porębie Gmina Mucharz nabór 1/2014 (VIII) 67628,00 2015
6 Centrum sportowo-rekreacyjne w Skawcach Gmina Mucharz nabór 1/2014 (VIII) 72523,00 2015
      RAZEM 469580,00