Lokalna Grupa Działania
Ta strona używa cookies.
Dowiedz się więcej
 
GMINA STRYSZÓW
Stryszów
Mucharz
Lanckorona
Kalwaria Zebrzydowska

 

Projekty zrealizowane za pośrednictwem LGD "Gościniec 4 żywiołów" ze środków pochodzacych z programu Osi 4 LEADER "Wdrażanie loklanej strategii rozwoju" PROW 2007 - 2014

- Gmina Stryszów -
 
           
  MAŁE PROJEKTY        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Nabór Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Piknik - "Pożegnanie Lata" - organizacja imprezy promocyjnej, rekreacyjnej, kulturalnej i artystycznej. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu  nabór 1/2009 (I) 20928,00 2011
2 Dusza artysty tkwi w każdym z nas - cykl warsztatów łączących zdobywanie wiedzy teoretycznej z rozwijaniem aktywności plastycznej dzieci. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2010 (II)  12396,00 2013
3 „Skazani na teatr – zderzenie pokoleń”. Edukacja kulturowa poprzez stworzenie międzypokoleniowego spektaklu teatralnego. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2010 (II)  11405,00 2012
4 Cykl warsztatów kulinarnych oraz utworzenie i doposażenie pracowni kulinarnej przy świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2011 (III)   8093,00 2013
5 Arcydzieła Mistrzów – koncerty muzyki poważnej w zabytkach architektury sakralnej. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2011 (III)   6265,00 2012
6 Mali Stronianie - powstanie dziecięcego zespołu regionalnego. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2011 (III)   23182,00 2013
7 „W poszukiwaniu źródeł" – organizacja warsztatów, konkursu i wystawy. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 2/2012 (VI) 9117,00 2014
8 „Śpiewaj razem z nami” – powstanie śpiewnika biesiadno-turystycznego oraz cykl warsztatów muzycznych. GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 2/2012 (VI) 8306,00 2014
9 Amatorska Liga Siatkówki 4 Żywiołów  GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2013 (VII) 13729,00 2014
10 Zielone spacery z kijkami po terenie LGD "Czterech Żywiołów", zakup kijków Nordic Walking, organizacja szkolenia i wycieczek oraz wydanie kalendarza i pocztówek GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2013 (VII) 11669,00 2015
11 Festiwal Kultury Ekologicznej - cykl szkoleń, warsztatów, konkursów ekologicznych oraz organizacja wystawy i imprezy plenerowej GOK Stryszów z s w Stroniu nabór 1/2013 (VII) 12914,00 2014
12 Opracowanie i wydanie mapy turystycznej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych z mapą, namalowanie obrazów oraz organizacja wystaw GOK w Stryszowie z/s w Stroniu nabór 1/2014 (VIII) 10750,00 2015
13 Doposażenie Galerii Produktu Lokalnego w Stryszowie GOK Stryszów z s w Stroniu nabór 1/2014 (VIII) 7416,00 2015
14 Promocja rękodzielniczych produktów lokalnych GOK Stryszów z s w Stroniu nabór 1/2014 (VIII) 9596,00 2015
15 Swego nie znacie - cudze chwalicie. Wydanie mapy turystycznej po Gminie Stryszów z informatorem turystyczno - krajoznawczym. Gmina Stryszów  nabór 1/2009 (I) 7630,00 2011
16 Doposażenie orkiestry dętej w Łękawicy poprzez zakup instrumentów muzycznych i strojów galowych. Gmina Stryszów  nabór 1/2010 (II) 13382,00 2012
17 Wirtualny spacer po Gminie Stryszów" - promocja multimedialna gminy w postaci prezentacji wirtualnej na stronie internetowej i nośnikach CD/DVD Gmina Stryszów nabór 1/2011 (III)   17526,70 2013
18 Utworzenie wypożyczalni rowerów w Stryszowie, zakup tablic informacyjnych oraz organizacja Rajdu Rowerowego Szlakami Małej Ojczyzny Gmina Stryszów nabór 2/2012 (VI) 18541,29 2014
19 Encyklopedia Stryszowa i okolic – historia, atrakcje i szlaki turystyczne. Gmina Stryszów nabór 2/2012 (VI) 12041,52 2015
20 Modernizacja sceny i zabezpieczenie zaplecza sanitarnego na potrzeby imprez kulturalnych, społecznych i sportowo -  rekreacyjnych organizowanych dla mieszkańców LGD Gościniec 4 żywiołów Gmina Stryszów nabór 2/2012 (VI) 13180,00 2014
21 NORDIC WALKING PARK STRYSZÓW - utworzenie sieci certyfikowanych tras do uprawiania Nordic Walking w Gminie Stryszów, organizacja imprezy inaugurującej oraz wydanie materiałów promocyjnych Gmina Stryszów nabór 1/2013 (VII) 28872,48 2014
22 "Bursztynowa Biblioteka - ludzie , miejsca i zdarzenia"  - wydanie pamiętników Frańciszka Leńczowskiego - adiutanta gen. Hallera w 100 rocznicę wybuchu I Wojny Światowej Gmina Stryszów nabór 1/2014 (VIII) 24000,00 2015
23 Organizacja XII Ogólnopolskiego Kolarskiego Wyścigu Przełajowego o Puchar Wójta Gminy Stryszów LKS ŻAREK Stronie nabór 1/2010 (II)  11387,00 2012
24 „Bądź świadomy i bezpieczny” organizacja I eliminacji w ramach VI edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym  LKS ŻAREK Stronie nabór 2/2012 (VI) 16328,72 2014
25 „ŚWIĘTO SPORTU 2012” – impreza jubileuszowa piłki nożnej w LKS CHEŁM Stryszów 1962-2012 LKS CHEŁM Stryszów nabór 1/2011 (III)  9297,49 2012
26 Wiara i Wolność – dziedzictwo historyczne Konfederacji Barskiej na terenie Gościńca 4 żywiołów. Organizacja rajdu śladami Konfederatów oraz wystawy nt. Konfederacji Barskiej w Muzeum Dwór w Stryszowie. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stryszowskiej w Stryszowie nabór 2/2012 (VI) 24891,16 2015
27 Cykl warsztatów ekologiczno- krawieckich oraz zakup strojów ludowych dla SKGW w Łękawicy Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Łękwicy nabór 2/2012 (VI) 19921,77 2015
28 Modernizacja gospodarstwa agroturystycznego poprzez montaż elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej)  Krzysztof Wietrzny nabór 1/2013 (VII) 21744,00 2015
      razem 404510,13  
           
           
  ODNOWA I ROZWÓJ WSI        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Nabór Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Remont starego budynku poczty w centrum Stryszowa na potrzeby Gminnego Centrum Informacji Turystycznej. Gmina Stryszów nabór 1/2009 53840,00 2011
2 Remont świetlicy wiejskiej w budynku komunalnym w Stryszowie na potrzeby stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich oraz organizacji pozarządowych. Gmina Stryszów nabór 1/2010  81705,48 2013
3 Budowa placu zabaw i rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Leśnicy Gmina Stryszów nabór 1/2011  57358,57 2014
4 "Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w centrum sołectwa Leśnica wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu" Gmina Stryszów nabór 1/2014 (VIII) 145895,00 2015
      razem 338799,05  
           
  RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI  NIEROLNICZEJ        
Lp. Tytuł projektu Wnioskodawca Nabór Kwota dofinansowania Rok wypłaty środków/ zakończenie realizacji
1 Zakup ciągnika rolniczego w celu świadczenia usług związanych z zagospodarowaniem terenów zieleni. Sadzikowska Monika nabór 1/2013 (VII) 55203,00 2015
      razem 55203,00